Toolbox

Focus - Gedeelde infrastructuur

Een gedeeld gebruik van voorzieningen en ruimte door de school en de wijk biedt kansen zowel voor het schoolpubliek als voor inwoners en gebruikers van de wijk.

De school kan in de wijk mogelijkheden zien om haar educatieve opdracht uit te bouwen, zowel qua beschikbare ruimte als louter pedagogisch. Een school die openstaat voor de wijk kan een efficiënte hefboom zijn in de stadsontwikkeling.

Delen van publieke voorzieningen tussen school en stad

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 77

Openstellen van de school voor de wijkbewoners

Bron: perspective.brussels (Collectif Ipé en + research), "Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs", 2018, p. 79

De school kan buiten de schooluren een aantal ruimten beschikbaar stellen aan een publiek van buiten de school. Zo wordt ze een gemeenschappelijke voorziening die ten dienste staat van een breder publiek dan enkel de schoolpopulatie, wat bijdraagt aan de integratie van de school in de wijk.

Als activiteiten van buitenuit plaatsvinden in de school, dan is het voor de leerlingen ook evidenter om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten en vergroot hun wereldbeeld door de contacten met anderen.

Aan het openstellen van een school zijn echter ruimtelijke voorwaarden verbonden omdat zij toegankelijk moet zijn vanaf de openbare ruimte en men bepaalde delen moet kunnen afsluiten voor een publiek van buiten de school. Ook qua beheer vergt deze aanpak een aanpassing. Hierbij zijn akkoorden en samenwerking van groot belang om te zorgen dat alles verloopt met wederzijds respect, dat men de gebruikte infrastructuur goed onderhoudt en dat ook in toezicht wordt voorzien.