Toolbox

De school, een kwaliteitsvolle plek

Waar moet een nieuwe school worden ingeplant? Hoe kan de school geïntegreerd worden in de wijk? Hoe moet de onmiddellijke omgeving van de infrastructuur worden aangelegd? Moet er een mobiliteitsplan worden opgesteld? Hoe organiseert men de lokalen in een aangepaste en flexibele school? Wat met het comfort en de veiligheid van het gebouw? Hoe wordt een school milieuvriendelijk?

Bij het creëren van nieuwe schoolplaatsen en de bouw, uitbreiding of renovatie van de daartoe voorziene infrastructuur moet uiteraard worden toegezien op de naleving van de regelgeving (normen, reglementering, ordonnanties enz.).
De Dienst Scholen gaat verder dan enkel de toepassing van de regels, hij verstrekt ook aanbevelingen om tot een kwalitatief hoogstaand project te komen.

De gewestelijke overheid is echter niet alleen verantwoordelijk voor de uitbreiding van het aantal schoolplaatsen. Het is ook haar opdracht om te zorgen voor kwaliteit in de schoolomgeving voor alle leerlingen en beroepsmensen in het onderwijs. Bovendien maakt zij het de projecten met haar gerichte aanbevelingen mogelijk om al vroeg te anticiperen op de behandeling van vergunningsaanvragen.

Om projectbeheerders te ondersteunen in hun kwaliteitsproces, heeft de Dienst Scholen zoveel mogelijk nuttige informatie samengebracht over de school in haar stedenbouwkundige context (tools, referentieteksten, diensten).

Kwaliteitsarchitectuur komt tot stand op drie niveaus: het grondgebied, de wijk en de onmiddellijke omgeving van de school, het gebouw zelf. 

Publicaties

Schoolgids

Mijn school, een kwaliteitsvolle plek

2018
perspective.brussels
Downloaden
Schoolgids

Annexe - Mijn school, een kwaliteitsvolle plek / Checklist

2018
perspective.brussels
Downloaden