Toolbox

EPB-certificaat

Het EPB-certificaat is in de eerste plaats bedoeld om te informeren en te sensibiliseren.

Het objectiveert de energieprestatie van het gebouw en kan stimulansen bieden voor een betere isolatie. Het is verplicht bij vastgoedtransacties tussen particulieren.

Als openbare gebouwen zijn scholen met een minimumoppervlakte van 250 m2 verplicht om een 'EPB-certificaat openbare gebouwen' op te stellen. Dit verschilt enigszins van het traditionele certificaat omdat het werkelijke energieverbruik van de voorbije drie jaar moet worden vermeld, en dit met een jaarlijkse bijwerking.

De verplichtingen van de school (of van de beheerder van het gebouw)

  1. Een lijst indienen van alle gebouwen die de school in Brussel in gebruik heeft.
  2. Een coördinator aanstellen die de energiegegevens van elk gebouw verzamelt (met slechts één coördinator, ook indien het gebouw meerdere gebruikers heeft).
  3. Een EPB-certificaat voor een openbaar gebouw opmaken en dit zichtbaar uithangen in de inkomhal van het gebouw.
  4. Het certificaat jaarlijks bijwerken.

De Europese richtlijnen leggen een voorbeeldfunctie op inzake rationeel energiegebruik en energiebesparing. Door het energieverbruik en de daaraan verbonden CO2-uitstoot uit te hangen, blijven bezoekers en de gebruikers op de hoogte van de kwaliteit van het energiebeheer van gebouwen door openbare instellingen.

Het EPB-certificaat is zowel voor nieuwe als voor bestaande gebouwen vereist. Voor nieuwe gebouwen wordt het certificaat opgesteld op basis van de 'EPB-aangifte'.

Meer informatie via Facilitator Duurzame Gebouwen