Toolbox

Verwarmingsinstallaties

De specifieke regels voor verwarmingsinstallaties (verwarmingsketel en alle verwarmingselementen) werken aanvullend bij de reglementering voor EPB-werkzaamheden en de milieuvergunningen, niet enkel bij de installatie maar ook tijdens het verder gebruik.

De verwarmingsreglementering geldt voor alle gas- en stookolieketels, ongeacht hun vermogen, en voor alle waterverwarmers op gas.

De 'Verantwoordelijke Technische Installaties' (VTI) - de houder van de milieuvergunning indien er een is of de eigenaar van de verwarmingsinstallatie - is verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen.

Deze reglementering legt de eisen aan het verwarmingssysteem zeer nauwkeurig vast. Dit werkgebied moet steeds worden gevalideerd door een professional erkend door Leefmilieu Brussel. Dit is ofwel een erkend verwarmingsinstallateur (vermogen van de installatie tussen 20 kW en 100 kW) of een EPB-verwarmingsadviseur (boven 100 kW).

De eisen betreffen:

  • de oplevering van elk nieuw verwarmingssysteem door een erkende professional na de installatie van een verwarmingsketel, na de vervanging van de ketelromp of van de brander, of na het verplaatsen van een verwarmingsketel;
  • de periodieke controle van de verwarmingsketel door een erkende professional: om de drie jaar voor verwarmingsketels op gas, elk jaar voor verwarmingsketels op stookolie;
  • de diagnose van de verwarmingssystemen die ouder zijn dan 15 jaar. Deze diagnose heeft betrekking op de evaluatie van de performantie van het verwarmingssysteem. Het is ook de bedoeling aanbevelingen te geven over de vervanging van verwarmingsketels en het gebruik van het systeem.