Toolbox

Gids voor het basisonderwijs - Mijn school, een kwaliteitsvolle plek

Luchtvervuiling, onveilig verkeer rond de scholen, lawaaierige lokalen, oververhitte klaslokalen, gebrekkige sanitaire hygiëne, overbezetting van lokalen en gemeenschappelijke ruimtes ... Er zijn tal van redenen om bezorgdheid te tonen over de kwaliteit van de infrastructuur en de leefruimtes van de school, zowel voor de leerlingen als voor de pedagogische teams, de ouders en de omwonenden.

De Dienst Scholen van perspective.brussels kreeg van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de opdracht om te werken aan de kwaliteit van de infrastructuur van het basisonderwijs  in het Brussels Gewest. Om de kwaliteit van de schoolvoorzieningen en van de stedelijke schoolomgeving te evalueren is onlangs een gids gerealiseerd: « Mijn school, een kwaliteitsvolle plek. Gids voor het basisonderwijs »

Voor wie is deze gids bedoeld?

De gids is zowel bedoeld voor schooldirecteuren, inrichtende instanties, architecten, gemeenschaps- en gewestelijke diensten die betrokken zijn bij de ondersteuning van schoolinfrastructuurprojecten, als voor gebruikers van schoolgebouwen: leerlingen, ouders en onderwijzend personeel.

Waarvoor dient de gids?

Het is een gebruiksinstrument. Met deze gids kunnen de gebruikers

 • de kwaliteit van de schoolinfrastructuur beoordelen;
 • de nodige verbeteringen bepalen;
 • prioriteiten vastleggen in de verschillende domeinen die te maken hebben met het gebouw zelf, de site en de relaties met de buurt.

  En kan besteld worden in gedrukte versie (via beecole-beschool@perspective.brussels)

  Publicaties

  Schoolgids

  Mijn school, een kwaliteitsvolle plek

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden
  Schoolgids

  Annexe - Mijn school, een kwaliteitsvolle plek / Checklist

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden