Toolbox

In het secundair onderwijs

Dankzij de projecten voor nieuwe plaatsen in het secundair onderwijs, die gepland staan voor de periode tot 2025, wordt het verwarchte plaatsgebrek weliswaar al gedeeltelijk opgevangen. Hiervoor moeten de projecten dan wel de facto worden verwezenlijkt binnen de voorziene termijnen en moeten de plaatsen ook daadwerkelijk worden ingevuld (voor de volle capaciteit).

De verwachte tekorten in 2025 zijn in een aantal segmenten van het secundair onderwijs vrij groot. Dit geldt vooral voor de tweede en derde graad technische en beroepsopleidingen langs Franstalige kant, waar men een tekort verwacht van ongeveer 3.000 plaatsen, en in mindere mate in de eerste graad van het Franstalig onderwijs. Aan Nederlandstalige kant worden vooral de tweede en de derde graad van het ASO getroffen.

De studie "Creëren van plaatsen in het secundair onderwijs. Evaluatie en lokalisatie van de noden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" identificeert de spanningsgebieden waar er nieuwe plaatsen in het secundair onderwijs moeten bijkomen om het geraamde tekort aan plaatsen tegen 2025 op te vangen. Uit de studie blijkt dat de behoeften geconcentreerd zijn in bepaalde segmenten van het onderwijs, maar dat de spanning ruimtelijk gesproken sterk varieert. Vooral in de wijken in het noorden en het westen van het Gewest doet het tekort aan plaatsen in het secundair onderwijs zich het sterkst gevoelen.

Meer informatie over de financiering van schoolplaatsen in het Brussels Gewest.

Source : calculs IGEAT d'après données ETNIC, Vlaamse Overheid, IBSA, Service École de perspective.brussels, Bruxelles Mobilité et STIB. (CCBY) Brussels Studies Institute, ULB IGEAT (P. Marissal & B. Wayens) & perspective.brussels - 2018

Bron: Berekeninig IGEAT op basis van gegevens ETNIC, Vlaamse Overheid, BISA, Dienst Scholen van perspective.brussels, Brussel Mobiliteit en MIVB (CCBY) Brussels Studies Institute, ULB IGEAT (P. Marissal & B. Wayens) & perspective.brussels - 2018

Source : calculs IGEAT d'après données ETNIC, Vlaamse Overheid, IBSA, Service École de perspective.brussels, Bruxelles Mobilité et STIB. (CCBY) Brussels Studies Institute, ULB IGEAT (P. Marissal & B. Wayens) & perspective.brussels - 2018

Bron: Berekening IGEAT aan de hand van gegevens ETNIC, Vlaamse Overheid, BISA, Dienst Scholen van perspective.brussels, Brussel Mobiliteit en MIVB. (CCBY) Brussels Studies Institute, ULB IGEAT (P. Marissal & B. Wayens) & perspective.brussels - 2018

Source : calculs IGEAT d'après données ETNIC, Vlaamse Overheid, IBSA, Service École de perspective.brussels, Bruxelles Mobilité et STIB. (CCBY) Brussels Studies Institute, ULB IGEAT (P. Marissal & B. Wayens) & perspective.brussels - 2018

Bron: Berekning IGEAT aan de hand van gegevens ETNIC, Vlaamse Overheid, BISA, Dienst Scholen van perspective.brussels, Brussel Mobiliteit en MIVB. (CCBY) Brussels Studies Institute, ULB IGEAT (P. Marissal & B. Wayens) & perspective.brussels - 2018