Toolbox

Middelbare school: plannen en tabel

De plannen zijn een illustratie van de vereiste afmetingen en de verschillende functies die in een middelbare school een plaats moeten krijgen, de nabijheid van bepaalde ruimten (refter en speelplaatsen, kleuterklasjes en sanitair, ...), het intern verkeer en de ontdubbeling hiervan om tegemoet te komen aan de voorschriften inzake brandveiligheid ...

Voor de oprichting van een middelbare school van 622 leerlingen, in termen van klaslokalen, komt dit overeen met 10 klassen van de eerste graad, 8 klassen van de tweede graad en 6 klassen van de derde graad (aantal leerlingen bepaald in functie van de gemiddelde klasomvang in een Brusselse school).

Het bouwvolume werd vastgelegd op G+2 voor middelbare scholen aangezien het programma hiermee kan worden gelezen volgens de 3 graden van het secundair (graden 1, 2, 3).

Deze eenvoudige vormgeving van het gebouw zorgt ook voor een goede leesbaarheid van de plannen die ter illustratie van de tabellen gelden.

Hiervan kan uiteraard worden afgeweken.

Plannen: standaard middelbare school

Plannen: middelbare basisschool

Tabel van de oppervlakten

Plannen: standaard middelbare school

weergave 1: gelijkvloers

weergave 2: eerste verdieping

weergave 3: tweede verdieping

weergave 4: doorsnede en overzichtsplan

Plannen: middelbare basisschool

weergave 1: gelijkvloers

weergave 2: eerste verdieping

weergave 3: tweede verdieping

weergave 4: doorsnede en overzichtsplan

Legende

Tabel van de oppervlakten

De tabel van de opperlakten vermelden dezelfde oppervlakten en functies. Ze omvatten per verdieping de verschillende lokalen intramuros, de oppervlakte die is voorbehouden voor het intern verkeer, de totale oppervlakte buiten de schoolmuren, rekening houdend met passiefbouw (minimale muurdikte van 40 cm), de buitenruimten (speelplaats, overdekte ruimte, parkeerplaats voor auto's, fietsenstalling), de kelderoppervlakte.

De tabel geven ook de vereiste omvang van het terrein aan. Dit is echter een louter indicatieve oppervlaktebepaling die rechtstreeks in verhouding staat tot  de volumes waarvoor in onze voorbeelden is gekozen (G+2 voor een lagere school en G+2 voor een middelbare school).