Toolbox

Fonds Ernest Solvay

Beschrijving: 

Het Fonds Ernest Solvay biedt financiële ondersteuning aan initiatieven in 3 domeinen:

1. STEM-onderwijs. Dit gaat over wetenschap (voornamelijk scheikunde, natuurkunde en aardwetenschappen), technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde. Digitaal onderwijs is ook inbegrepen.

2. Wetenschappelijke vooruitgang. De medische en farmaceutische sector komen niet in aanmerking.

3. Duurzame ontwikkeling (met betrekking tot klimaatverandering, gebruik van hulpbronnen en de circulaire economie)

Procedure: 

Kandidaturen voor steunverlening kunnen worden ingediend door het online-formulier in te vullen via de website van de Koning Boudewijn Stichting

Toekenningsvoorwaarden: 

Om ontvankelijk te zijn, moet het project beantwoorden aan het voorwerp van de oproep zoals beschreven op deze website en mag het niet van commerciële aard zijn. Alle projecten moeten worden uitgevoerd in een land waar Solvay actief is (https://www.solvay.com/en/solvay-around-the-world).

Bij de selectie zal de jury aandacht besteden aan de volgende criteria:

- de mogelijke impact van het project. Het selectiecomité zal hierin onder meer aandacht besteden aan het aantal mensen dat door het project wordt bereikt.

- de mededeling van de in het kandidaatsformulier gevraagde KPI's (leeftijd van de begunstigden en hun aantal)

- het vernieuwende, originele en baanbrekend karakter van het project

- het project moet duidelijk, concreet en realistisch zijn.

  •  Het moet mogelijk zijn om het uit te voeren met de opgegeven financiering en timing
  • -De korte beschrijving van het initiatief moet duidelijk geformuleerd zijn en de kandidaat moet precies meedelen voor welke uitgaven de steun door het Fonds zal worden aangewend.

- de financiering door het Fonds

  •  mag complementair zijn, maar mag niet in de plaats treden van een overheidsfinanciering
  •  dekt de uitgaven die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project, niet de sponsoringsuitgaven i.v.m. marketing of reclame, noch de logistieke kosten.

o Moet van cruciaal belang zijn voor het welslagen van het project. De jury zal die projecten selecteren waarbij de door het Fonds verleende steun echt een verschil maakt voor de begunstigde organisatie.

Bedrag: 

10.000€

Websites en links naar downloadbare documenten: 

https://kbs-frb.be/nl/2024-fonds-ernest-solvay?utm_source=&utm_medium=e-...