Toolbox

Gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2030

Sinds 2010 zijn er 493 projecten voor nieuwe schoolplaatsen opgestart in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het basis- en secundair onderwijs :

  • 167 projecten in het Nederlandstalig onderwijs (34%);
  • 324 projecten in het Franstalig onderwijs (66%);
  • en 2 projecten die zowel bij het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs aansluiten (<1%).

Bron : Monitoring van het schoolaanbod in het BHG, Dienst Scholen – perspective.brussels, maart 2022.

Gecreëerde plaatsen sinds 2010 en geplande plaatsen tegen 2030 in het basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Basis- en secundair onderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – tot en met sept 2022)
Geplande plaatsen
(tegen 2030)
                  Totaal
Franstalig onderwijs 29 035 14 518 43 553
Nederlandstalig onderwijs 13 760 10 353 24 113
TOTAAL 42 795 24 871 67 666

Bron: Monitoring van het schoolaanbod – september 2022 – Dienst Scholen, perspective.brussels

De cijfers voor de 'gecreëerde plaatsen' weerspiegelen het aantal effectief gecreëerde nieuwe plaatsen waarvoor kon worden ingeschreven tussen 2010 en vandaag. De 'geplande plaatsen' zijn een weergave van het aantal nieuwe plaatsen dat voorzien is voor de toekomst.

Hier volgen enkele praktische toelichtingen: 
- De tabel berekent het aantal gecreëerde plaatsen sinds 2010 en het aantal geplande plaatsen tegen 2030. Deze tabel bevat ook de plaatsen waarvoor de datum nog niet gekend is.
- Het gaat uitsluitend om projecten met het statuut ‘definitief’, oftewel om projecten voor het creëren van plaatsen in onderwijsinstellingen die overheidssubsidies krijgen van de Gemeenschappen of van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook opgenomen zijn projecten voor het creëren van plaatsen in het gesubsidieerd officieel onderwijs waarvoor er een principieel akkoord is van het College van Burgemeester en Schepenen of van de Gemeenteraad
- De creatie van plaatsen in het privéonderwijs is niet in de tabel opgenomen

Tijdschema voor de creatie van plaatsen

 

 

 

 

 

 

Maart 2022