Toolbox

Stimulerende leesomgeving

Beschrijving: 

De VGC subsidieert basisscholen en scholen voor buitengewoon basisonderwijs om leesmateriaal voor leerlingen aan te kopen. Dat leesmateriaal kunnen ze gebruiken op school én in de binnenschoolse opvang. Zo wil de VGC een stimulerende leesomgeving helpen creëren, met als doel het leesplezier en de leesvaardigheid van leerlingen te verhogen.

Procedure: 

De procedure is zeer eenvoudig:

Ga tussen 15 mei en 15 juni 2024 naar het subsidieloket.
Dien één aanvraag in vanuit de hoofdschool voor alle vestigingen samen: 
Duid het juiste rekeningnummer aan.
Plaats de nodige vinkjes.
Koop de leesmaterialen aan, ten laatste op 31 december 2024.
Een verslag indienen is niet nodig. Bewaar wel de facturen op school tot 31 december 2025, want controle is mogelijk.

Toekenningsvoorwaarden: 

Voor wie?

Scholen van het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon basisonderwijs in Brussel
Een school dient één aanvraag in voor al haar vestigingen samen


Voor wat?

Voor de aankoop van leesmaterialen:

Papieren en digitale boeken
Abonnementen op (digitaal) leesmateriaal
E-readers en bijbehoren

Vereffening: 

De toegekende subsidie wordt uitbetaald in één schijf na de toekenning.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan beslissen om tot 31 december 2025 de
verantwoordingstukken op te vragen. De administratie controleert dan of zij aanvaardbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden uit dit reglement.

Wettelijke en reglementaire bronnen: 

Subsidiereglement voor een stimulerende leesomgeving op school - 2024 nr. 20232024-0601 van 25-04-2024

Websites en links naar downloadbare documenten: 

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/onderwijs/subsidie-voor-...