Toolbox

Gecreëerde en geplande plaatsen tegen 2025

Sinds 2010 zijn er 333 projecten voor nieuwe schoolplaatsen opgestart, in zowel het Nederlandstalig als Franstalig basis- en secundair onderwijs.

Verdeling van de projecten naar taal :

  • 232 projecten in het Franstalig onderwijs;

  • 99 projecten in het Nederlandstalig onderwijs;

  • 2 projecten die zowel bij het Frans- als het Nederlandstalig onderwijs aansluiten.

Verdeling van de projecten per onderwijsniveau:

  • 78 projecten voor nieuwe plaatsen in het secundair onderwijs;
  • 251 projecten voor nieuwe plaatsen in het basisonderwijs;
  • 4 projecten voor nieuwe plaatsen in het basis- en secundair onderwijs.
Basis- en secundair onderwijs Gecreëerde plaatsen
(2010 – sept. 2018)
Geplande plaatsen
(tegen 2025)
                  Totaal
Franstalig onderwijs 20.665 19.589 40.254
Nederlandstalig onderwijs 7.976 4.343 12.319
TOTAAL 28.641 23.932 52.573

Monitoring van het schoolaanbod – december 2018 – Dienst Scholen, perspective.brussels
De cijfers voor de 'gecreëerde plaatsen' weerspiegelen het aantal effectief gecreëerde nieuwe plaatsen waarvoor kon worden ingeschreven tussen 2010 en vandaag. De 'geplande plaatsen' zijn een weergave van het aantal nieuwe plaatsen dat voorzien is voor de toekomst.

Tijdschema voor de creatie van plaatsen

Tijdschema voor de creatie van plaatsen