Toolbox

Overzicht van de financieringen

Financieringen Aard Type Domein Subsidiërende overheid
Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur Infrastructuren Zuivere financiering Sport
Bouw/ontwikkeling
Vlaamse Gemeenschap
Ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB): Oproep tot projecten Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Onderwijs
RBC
Aankoop van leerboeken, digitale tools, pedagogische instrumenten en literatuurboeken voor scholen Voorzieningen Zuivere financiering Materieel FW-B
Verkeersveiligheids- en preventieacties in de Brusselse politiezones Gerichte acties Animatie / Activiteit Mobiliteit RBC
Activiteiten ter bevordering van het burgerschap en de interculturaliteit Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Opleiding
FW-B
Subsidie voor integratie, afwijkingen van de lestijdenpakketten toegekend binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen. Bijkomende ondersteuning Personeel Onderwijs
Opleiding
FW-B
Kleur bekennen Gerichte acties Begeleiding Onderwijs Etat fédéral
Projectoproep betreffende investeringssubsidies voor gemeentelijke sportinfrastructuren - Driejarige periode 2018 - 2020 <br><br>Gemeentelijke Sportinfrastructuur - DPSI Infrastructuren Zuivere financiering Sport RBC
Projectoproepen voor gezonde en duurzame voeding Gerichte acties Zuivere financiering Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
FW-B
Zwembaden: installatie van waterzuiveringssystemen om gecombineerde chloorconcentraties te verminderen Voorzieningen Zuivere financiering Sport
Bouw/ontwikkeling
RBC
Be.Exemplary (Brusselse voorbeeldgebouwen) Infrastructuren Zuivere financiering Bouw/ontwikkeling RBC
Belfius Smart Belgium Awards (maatschappelijke uitdagingen) Gerichte acties Zuivere financiering, Wedstrijden / Prijzen / Label Onderwijs
Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
Onderwijs
Mobiliteit
Fondations, Fonds, Mécénat, …
Huidige onderwijsbehoeften van kinderen Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Onderwijs
Fondations, Fonds, Mécénat, …
Voetgangersbrevet Gerichte acties Animatie / Activiteit Mobiliteit RBC
Bruss-it Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Onderwijs
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Solidair wereldburgerschap: projectoproep Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs RBC
Leren coderen Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Technologie
RBC
Samenwerking tussen cultuur en onderwijs <br> Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Cultuur
FW-B
Slamwedstrijd Gerichte acties Wedstrijden / Prijzen / Label Onderwijs
Cultuur
FW-B
Schoolcontract: oproep tot kandidaatstelling eerste reeks (2020-2024) en tweede reeks (2021-2025) Infrastructuren Zuivere financiering Bouw/ontwikkeling RBC