Toolbox

Overzicht van de financieringen

Financieringen Aard Type Domein Subsidiërende overheid
Huursubsidies voor schoolgebouwen - AGION Infrastructuren Zuivere financiering Onderwijs Vlaamse Gemeenschap
Naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur Infrastructuren Zuivere financiering Sport
Bouw/ontwikkeling
Vlaamse Gemeenschap
Ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen (PBSB): Oproep tot projecten Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Onderwijs
RBC
Aankoop van leerboeken, digitale tools, pedagogische instrumenten en literatuurboeken voor scholen Voorzieningen Zuivere financiering Materieel FW-B
Verkeersveiligheids- en preventieacties in de Brusselse politiezones Gerichte acties Animatie / Activiteit Mobiliteit RBC
Activiteiten ter bevordering van het burgerschap en de interculturaliteit Gerichte acties Zuivere financiering Onderwijs
Opleiding
FW-B
Subsidie voor integratie, afwijkingen van de lestijdenpakketten toegekend binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen. Bijkomende ondersteuning Personeel Onderwijs
Opleiding
FW-B
Gerichte acties Zuivere financiering, Begeleiding Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
Voeding
FW-B
verbetering van de educatie en sensibilisering over verkeersveiligheid voor allen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gerichte acties Zuivere financiering, Campagne Onderwijs
Mobiliteit
RBC
Kleur bekennen Gerichte acties Begeleiding Onderwijs Etat fédéral
Gerichte acties, Bijkomende ondersteuning Materieel, Animatie / Activiteit, Begeleiding Technologie
Materieel
FW-B
Gerichte acties Zuivere financiering Technologie
Vrijetijdsbesteding
FW-B
Infrastructuren Zuivere financiering Bouw/ontwikkeling
Extra plaatsen creëren
FW-B
Projectoproep Klimaat Infrastructuren, Voorzieningen, Gerichte acties Zuivere financiering Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
RBC
Projectoproep voor de vergroening van schoolplaatsen in het Brussels gewest Infrastructuren Zuivere financiering Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
Speelplaats
RBC
Voorzieningen Zuivere financiering Technologie
Materieel
Voorzieningen
FW-B
Projectoproep betreffende investeringssubsidies voor gemeentelijke sportinfrastructuren - Driejarige periode 2021 - 2023 Gemeentelijke Sportinfrastructuur - DPSI Infrastructuren Zuivere financiering Sport RBC
Projectoproepen voor gezonde en duurzame voeding Gerichte acties Zuivere financiering Leefmilieu
Duurzame ontwikkeling
FW-B
Zwembaden: installatie van waterzuiveringssystemen om gecombineerde chloorconcentraties te verminderen Voorzieningen Zuivere financiering Sport
Bouw/ontwikkeling
RBC
Be.Exemplary (Brusselse voorbeeldgebouwen) Infrastructuren Zuivere financiering Bouw/ontwikkeling RBC