Een nieuwe brandweerkazerne en een wijksporthal langs het Kanaal !

Publié le 27 mai 2019

 


© perspective.brussels

Op het gezamenlijke voorstel van de Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en de Minister-President heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze donderdag 23 mei ingestemd met het gemengde ontwikkelingsproject voor de Bergensesteenweg 409, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het project bestaat uit de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, de verhuizing van enkele logistieke diensten van de DBDMH en het creëren van een gemeenschappelijke sportvoorziening, onafhankelijk van de kazerne, voor de DBDMH en de buurtbewoners.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen het Brussels Gewest en de betrokken partijen.

Op basis van de analyses en voorstellen van de Task Force Voorzieningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de Brusselse Regering de MSI opgedragen om een gemengd project te ontwikkelen dat een wijksporthal combineert met een nieuwe brandweerkazerne.

De Task Force Voorzieningen is een uitwisselingsplatform, beehd door perspective.brussels, dat verschillende publieke actoren samenbrengt om een strategie te definiëren voor de inplanting van voorzieningen van openbaar nut op het grondgebied van het gewest.

Dankzij deze structuur worden synergiën gecreëerd, het procesverloop loopt vlotter en nieuwe voorzieningen worden gerealiseerd !

Meer informatie over dit gemengde project op de MSI-website

 

 

En savoir plus