De onderwijsactoren in Brussel

Hoe is het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

In Brussel bestaan met het Franstalig onderwijs en het Nederlandstalig onderwijs twee belangrijke structuren naast elkaar.

De Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) en de Vlaamse Gemeenschap zijn elk bevoegd voor onderwijs (met uitzondering van de federale bevoegdheden voor het vastleggen van het begin en einde van de schoolplicht, de minimale diplomavereisten en het taalgebruik).

Het privéonderwijs (internationale en Europese scholen) maakt ongeveer 3 % van het schoolaanbod uit op het Brussels grondgebied. 

(Bron: Observatorium voor werkgelegenheid, Monitoring & anticipatie, sector Onderwijs, Actualiteit en perspectieven, Juli 2014).

Elke Gemeenschap stuurt haar eigen structuur aan, opgedeeld in bevoegdheidsniveau's waaraan verschillende inrichtende machten (IM), Federaties van Inrichtende Machten en Onderwijsnetten beantwoorden.

Ook in dit hoofdstuk:

De ligging van de scholen in het Brussels Gewest

De evolutie van de schoolbevolking in Brussel

De onderwijsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Franstalig onderwijs

4 onderwijsnetten Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) Officiel subventionné Vrij onafhankelijk niet-confessioneel Vrij confessioneel
4 federaties van IM - CECP /
CPEONS
FELSI SEGEC
3 categorieën van IM WBE Cocof en gemeenten Verenigingen Verenigingen


Nederlandstalig onderwijs

3 onderwijsnetten  Vlaamse Gemeenschap Officieel gesubsidieerd (OGO) Vrij
(VGO)
2 federaties van IM - OVSG Katholiek Onderwijs Vlaanderen
3 categorieën van IM

GO!

Scholengroep  Brussel

VGC
en gemeenten
Verenigingen

 

Lijst met afkortingen

IO Inrichtende macht
GO! Gemeenschapsonderwijs
OGO Officieel gesubsidieerd onderwijs
VGO Vrij gesubsidieerd onderwijs
OVSG Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
VGC Vlaamse Gemeenschapscommisie
CECP Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
CPEONS   Conseil des Pouvoirs organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné
WBE Wallonie-Bruxelles Enseignement
FELSI Fédération des Établissements Libres Subventionnés Indépendants
SEGEC Secrétariat général de l'enseignement catholique
Cocof Commission communautaire française