Analyses van de verwachte behoeften aan kinderopvangplaatsen in Brussel

In combinatie met de analyses inzake plaatstekort voert Perspective analyses uit van de prognoses tot 2030 op gewestelijk, gemeentelijk en wijkniveau om de toekomstige behoeften aan kinderopvangplaatsen in kaart te brengen. Het verwachte aantal geplande plaatsen tot 2030, toegevoegd aan het huidige aanbod (bestaande plaatsen), wordt vergeleken met de vraag (aantal kinderen in de opvangleeftijd), waardoor het mogelijk wordt om de kinderopvangsituatie tot 2030 in te schatten.

Aantal kinderopvangplaatsen per kind jonger dan drie jaar en geplande plaatsen tussen 2021 en 2030, per wijk