De school in Brussel

Naast zijn ondersteuningsopdrachten verzorgt de Dienst Scholen van perspective.brussels ook de communicatie rond de monitoring van vraag en -aanbod voor het onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zij zelf coördineert.

De tool is in 2010 ontwikkeld om met meer kennis van zaken het creëren van schoolplaatsen te vergemakkelijken en in te plannen. De Dienst Scholen werkt hiervoor samen met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), dat op basis van de verwachte demografische tendensen de evolutie van de schoolbevolking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart brengt.

Deze gegevens worden permanent up-to-date gehouden, zodat iedereen die dat wenst steeds de juiste informatie vindt over de evolutie van het onderwijsaanbod in Brussel en de plaats waar de scholen zich bevinden.

Meer informatie over de monitoring van het schoolaanbod

Ook in dit hoodfstuk: 

De onderwijsactoren in Brussel

De ligging van de scholen in het Brussels Gewest

De evolutie van de schoolbevolking in Brussel