Evolutie van de Brusselse bevolking op het gebied van opvangleeftijd

Tussen 2007 en 2012 kende het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ware demografische boom: de Brusselse bevolking steeg fors, net als het aantal geboorten. Tussen 2009 en 2019 steeg het aantal kinderen van 0 tot 2 jaar in de meeste Brusselse gemeenten.
De vraag naar kinderopvang is in sommige gemeenten gedaald, maar in andere dan weer gestegen.
De situatie is niet in alle gemeenten hetzelfde. De Focus nr. 38 van het BISA (september 2020) belicht de zones waar de behoefte aan kinderopvang het grootst is en probeert erachter te komen hoeveel kinderopvangplaatsen gecreëerd zouden moeten worden.

Tussen 2012 en 2015 stagneerde het aantal kinderen van 0-2 jaar. Sinds 2015 vertoont dit deel van de bevolking een dalende trend, van 53.554 kinderen naar 44.819 kinderen op 1 januari 2023 (bron BISA).

Vooruitkijkend voorspelt het BISA dat de leeftijdsgroep van 0-2 jaar tussen 2023 en 2030 met 2,8 %3 zal groeien (bron BISA).

Voor nog meer informatie: