De evolutie van de schoolbevolking in Brussel

Uittreksel uit de Focus nr. 48 van het BISA “Zullen er in 2030 genoeg plaatsen zijn in de Brusselse scholen?”

Tussen 2007 en 2012 heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ware demografische boom plaatsgevonden. De Brusselse bevolking is duidelijk gegroeid, wat heeft geleid tot een toename van het aantal geboortes.

  • De toename van het aantal geboortes is allereerst van invloed geweest op het kleuteronderwijs. Tussen 2009-2010 en 2012-2013 groeit de schoolbevolking in het kleuteronderwijs elk jaar met 2 %. Vanaf 2012-2013 bleef de schoolbevolking in het kleuteronderwijs toenemen, maar aan een steeds lager tempo, tot in 2016-2017. In de loop van dat schooljaar neemt de schoolbevolking voor het eerst sinds de demografische boom af. Deze daling houdt rechtstreeks verband met de afname van het aantal geboortes, die in het BHG in 2014 is ingezet. De schoolbevolking in het kleuteronderwijs blijft sinds 2016-2017 jaar na jaar afnemen.
  • De weerslag van de toename van het aantal geboortes heeft vervolgens vanaf 2011-2012 het lager onderwijs bereikt met jaarlijkse groeipercentages van de populatie van meer dan 2 % tot in 2015-2016 (met uitzondering van het schooljaar 2013-2014). Sinds 2015-2016 is de schoolbevolking in het basisonderwijs blijven toenemen, maar aan een steeds lager tempo.
  • De schoolbevolking in het secundair onderwijs is tussen 2009- 2010 en 2019-2020 steeds blijven groeien, maar aan een tempo dat van jaar tot jaar fluctueerde. Niettemin is er in de laatste vier jaar een steeds sterkere groei van de schoolbevolking in het secundair onderwijs. Het betreft de eerste merkbare invloed van de toename van het aantal geboortes in 2007-2012 op de bevolking op leeftijd voor het secundair onderwijs.