Haven van Brussel
Haven van Brussel
 

perspective.brussels maakt een stand van zaken op van de economische activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met een groeiende bevolking en de toenemende concurrentie tussen de verschillende stedelijke functies, zijn deze thematische overzichten onmisbaar om het evenwicht te bewaren en de economische activiteiten in de stad te houden.

Een barometer van de economische activiteit

Om een diepgaande analyse te maken van de stedelijke, industriële en logistieke bedrijvigheid op het gewestelijk grondgebied, ontwikkelt perspective.brussels thematische overzichten in samenwerking met andere instellingen:

Wat is een thematisch overzicht?

De overzichten brengen verschillende stedelijke functies op het Brussels grondgebied (kantoorgebouwen, woningen, productie- en handelsactiviteiten) in kaart op basis van de verleende vergunningen. Ze houden een vinger aan de pols van het bestaande aanbod en van verschillende bouw- en verbouwprojecten, om toekomstige programma's hierop af te stemmen. De overzichten leggen trends en specifieke situaties in specifieke zones bloot, zoals structurele kantoorleegstand, de de-industrialisering van het kanaalgebied of de oververtegenwoordiging van particulieren in de woningsector.

Het Brussels Gewest: van administratief centrum naar een steeds dichter bevolkte stad

Het Brussels Gewest werd lange tijd beschouwd als een administratief centrum waar belangrijke functies van het land zich concentreerden. Dat imago werd nog versterkt in 1957, toen de Europese instellingen er zich vestigden. Van begin jaren tachtig tot midden jaren negentig werden veel percelen toegewezen aan kantoorgebouwen, terwijl Brussel inwoners verloor.

Vanaf het begin van de jaren 2000 kwam er een ommekeer. Brussel kende een aanzienlijke bevolkingsgroei en een lager verloop op de bedrijfsvastgoedmarkt (Overzicht van het kantorenpark). Een aantal klassieke industriële activiteiten, die meestal op grote percelen langs het kanaal gevestigd waren, verlieten de stad. Die massale uittocht zorgde voor een sterke toename van de werkloosheid, waarbij de laagst geschoolde arbeiders het hardst werden getroffen. Dit leidde tot een opwaardering van de woonfunctie (Overzicht van de huisvestingsvergunningen).

In deze context stimuleerde het Kanaalplan in grote mate de discussie over de plaats van de economie in de stad en de noodzaak om er productieactiviteiten te behouden (Overzicht van de productieactiviteiten).