Productieactiviteiten

Wat blijft er over van de industriële activiteit in Brussel? Welke plaats moet er worden ingeruimd voor productieve activiteiten in het Gewest? Waar zijn ze gevestigd?

  Haven van Brussel
  Haven van Brussel
  © Port de Bruxelles MRBC
  Haven van Brussel
  Haven van Brussel
   
  Haven van Brussel
  Haven van Brussel
   
  Haven van Brussel
  Haven van Brussel
   
  Vrachtwagen op de Havenlaan, Turn en Taxis
  Vrachtwagen op de Havenlaan, Turn en Taxis
   

  Beschrijving

  Het Overzicht van de productieactiviteiten werd ontwikkeld om de industriële dynamiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter te begrijpen, met name wat betreft de gebouwen en logistiek.

  Het Overzicht van de productieactiviteiten vergelijkt de evolutie, de gedeeltelijke reconversie, de leegstand, het soort gebruik en de vraag naar industriële of logistieke panden. Verschillende thema’s komen aan bod, waaronder vervuiling of de ontwikkeling van deze activiteiten in Brussel.

  Productieve stad

  Brussel, productieve stad

  In lijn met de diversifiëring van de industrie, analyseert Het Overzicht van de productieactiviteiten verschillende sectoren: de staalbouw, de auto-industrie, de logistiek, de audiovisuele sector, enz.

  Het stoffeert de discussie over Brussel als productieve stad, waarin wordt nagegaan welke plaats industriële activiteiten innemen in de stad, in een dicht stadsweefsel waar het de concurrentie aangaat met andere stedelijke functies zoals huisvesting.

  Analyses

  Thematische analyses

  Het Overzicht van de productieactiviteiten specifieke thematische analyses:

  • een vergelijking van de ruimte ingenomen door de industrie tussen 1997, 2011 en 2017, inclusief de evolutie per activiteitensector
  • de evolutie van de terreinen voorbehouden voor nieuwe industriële of logistieke activiteiten die in 1997 nog onbebouwd waren
  • de verdichting van de industriegebieden in de stad sinds de jaren 70
  • een raming van de omvang van de leegstand van werk- en opslagplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • een gekruiste analyse van de industrieterreinen en verontreinigde ondergrond
  • een analyse van het logistiek vastgoed

  Het Overzicht van de productieactiviteiten n°4

  Het Overzicht van de productieactiviteiten n°4, gerealiseerd door Brussel Mobiliteit, citydev.brussels en perspective.brussels, neemt de industriële voorzieningen op het volledige regionale grondgebied onder de loep. Uit de analyse kunnen we enkele lessen trekken, met name wat betreft de logistieke behoeften in het Gewest en de integratie van nieuwe tendensen, zoals circulaire economie en korte keten.

  Contact

  Publicaties

  Overzicht van de productieactiviteiten
  4

  Logistiek vastgoed en stand van zaak 2017

  2018
  perspective.brusselsBrussel MobiliteitCitydev
  Downloaden
  Overzicht van de productieactiviteiten
  3

  Werkplaatsen, opslagplaatsen en verontreinigde bodems

  2014
  CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
  Downloaden
  Overzicht van de productieactiviteiten
  2

  Bedrijfsgronden

  2013
  CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
  Downloaden
  Overzicht van de productieactiviteiten
  1

  Evolutie 1997-2011

  2012
  CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
  Downloaden