Europees seminar voor agentschappen belast met stadsplanning

Perspective wil via het Belgische voorzitterschap van de EU de samenwerking tussen openbare agentschappen en gemeentelijke diensten voor stadsplanning in heel Europa aanmoedigen. Daarom organiseert Perspective op 29 en 30 mei een Europees seminar voor agentschappen actief in stadsplanning rond het thema stadsuitbreiding en kwalitatieve dichtheid. Dit seminar wordt georganiseerd onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de EU.

  Seminar of urban planning agencies
  Seminar of urban planning agencies
   

   

   

  Beschrijving

  Beschrijving

  In het licht van crises en uitdagingen moeten stedenbouwkundigen zich aanpassen, concepten opnieuw uitdenken en modellen wijzigen:

  • Hoe kunnen we van een kwantitatieve naar een kwalitatieve dichtheid evolueren, rekening houdend met natuurlijke hulpbronnen en het circulair gebruik ervan?
  • Hoe kunnen we een stad bouwen met meerdere activiteitencentra, zodat stadsstromen beter gespreid worden?
  • Welke ruimtelijke strategieën zijn nodig voor een duurzamer bodemgebruik te en een meer evenwichtige territoriale ontwikkeling? Hoe kunnen deze strategieën helpen voor het behoud van groene, blauwe en open ruimten in stedelijke gebieden?

  Om een antwoord te  bieden op al deze vragen organiseert Perspective dit Europees seminar voor openbare agentschappen en gemeentelijke diensten die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening in verschillende Europese steden en metropolen.

  Doelstellingen

  Doelstellingen

  Stedelijke uitdagingen vragen om verschillende strategieën. Dit seminar is een gelegenheid om de verschillende bestaande benaderingen te presenteren en te vergelijken. Ook kunnen de verschillende territoriale observatiemethoden worden vergeleken en kan er worden nagedacht over mogelijke samenwerkingen. Het seminar zal dieper ingaan op het thema van stadsuitbreiding en kwalitatieve dichtheid vanuit drie invalshoeken:

  • Nieuwe manieren van leven en wonen in steden
  • Groen, blauw en grijs: de bebouwde omgeving combineren met natuur
  • Planningstools voor een goed stadsbestuur

  Ter voorbereiding van dit evenement en als onderdeel van haar streven om ervaringen te delen, lanceerde Perspective in 2023 een oproep voor bijdragen om inspirerende Europese projecten rond deze drie thema's te verzamelen. Naar aanleiding van die oproep werden 19 projecten geselecteerd die gepresenteerd worden in een publicatie getiteld "Should I stay or should I go? Urban sprawl, density, and a new planning agenda for Europe". Het evenement wordt ook vergezeld door een tentoonstelling die vanaf 29 mei 2024 toegankelijk is in het PerspectiveLab, Naamsestraat 59, 1000 Brussel.

   

  Publicaties

  Should I stay or Should I go?

  Urban sprawl, density and a new planning agenda for Europe

  2024
  Downloaden