De evenementen gericht aan de burgemeesters

De evenementen van dit voorzitterschap maken deel uit van een algemeen engagement voor een voorzitterschap dat om steden geeft.

  Programma

  Om dit doel te bereiken hebben de drie Belgische gewesten een volledig programma van evenementen voor Europese burgemeesters uitgewerkt met als doel:

  • Burgemeesters de mogelijkheid geven om hun boodschappen en prioriteiten kenbaar te maken aan de Europese instellingen;
  • het centraal stellen van steden en hun uitdagingen in de Europese politieke agenda voor de komende 5 jaar;
  • het vergroten van de betrokkenheid van steden en burgemeesters bij het besluitvormingsproces, het beleid en de programma's van de EU.

  Bekijk het programma van evenementen voor burgemeesters