Zuidwijk: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het ontwerp van Richtplan van Aanleg!

Openbaar onderzoek

01 september > 02 november 2021

Gepubliceerd op 27 augustus 2021

 

Overdekte straat
Overdekte straat
© perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS
Aanleg openbare ruimte
Aanleg openbare ruimte
© perpective.brussels/AUC-NFA-EGIS
Van 1 september tot 2 november 2021 loopt het openbaar onderzoek in verband met het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de zone "Zuid" in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht, Vorst en de Stad Brussel.

In het ontwerp-RPA, dat op 6 mei 2021 in eerste lezing door de Brusselse Regering is goedgekeurd, worden de richtlijnen en ambities voor de ontwikkeling van het gebied rond het Zuidstation vastgesteld. Het is gebaseerd op de visie voor een “woonvriendelijk station”. De realisatie van deze visie is gebaseerd op een ambitieuze herinrichting van de publieke ruimte, intermodaliteit - met meer ruimte voor actieve verplaatsingen, minder autodruk en het openbaar vervoer in dienst van de gebruikers - en tenslotte een bewoonde wijk met meer publieke voorzieningen.

Van 1 september tot 2 november 2021 is dit ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) “Zuid” het voorwerp van een openbaar onderzoek in de gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht, Vorst en de Stad Brussel. Tijdens deze openbare raadpleging kunnen alle belanghebbenden kennis nemen van de details van het project en hun opmerkingen kenbaar maken via de gemeente of per post of via de website van perspective.brussels via een online-formulier.

Aan de hand van een interactieve kaart kan je het project ontdekken in slechts enkele muisklikken. Navigeer in kaart- of satellietmodus in de wijk, klik op de markers en ontdek de verschillende ambities.

publieke presentatie van het RPA "Zuid" vonden plaats op 20 september en op 5 oktober. De presentatie is beschikbaar.

De documenten van het RPA "Zuid" zijn hier te raadplegen:

U kan uw opmerkingen, observaties en meningen kenbaar maken aan de hand van dit online formulier (afgesloten sinds 03/11/2021)

Bij de betrokken gemeentelijke administraties kan u de papieren versies van volgende documenten inkijken:

 • Gemeente Anderlecht : Dienst Stedelijke ontwikkeling (Veeweidestraat 100 - 1070 Anderlecht)
  • enkel op afspraak (tel. n° 02/558.08.60) : maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag tussen 8u30 en 11u30, maandag tussen 18u00 en 20u00
 • Gemeente Sint-Gillis : Dienst Stedenbouw (Maurice Van Meenenplein, 39, 1060 Sint-Gillis)
  • enkel op afspraak (tel n° 02/536.02.15 of mail : urbanisme.1060@stgilles.brussels) : maandag – woensdag - donderdag - vrijdag tussen 8u en 11u, dinsdag tussen 15u en 20u
 • Gemeente Vorst : Brusselsesteenweg 112 - 1190 Vorst
  • enkel op afspraak (tel n° 02/348.17.21)
 • Stad Brussel : Departement Stedenbouw – Directie Vergunningen (Administratief Centrum – Anspachlaan 6, 1000 Brussel – 10e verdieping / bureau 00)
  • enkel op afspraak : raadpleging (tel. n° 02/279.29.29), technische uitleg (tel. n° 02/279.30.89)

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.