Josaphat: het openbaar onderzoek voor het plan van aanleg vanaf 16/09

Gepubliceerd op 30 augustus 2021

 

Josaphat: pleintje ten hoogte van Latinislaan
Josaphat: pleintje ten hoogte van Latinislaan
© perspective.brussels / BUUR
Josaphat: zicht op het biopark
Josaphat: zicht op het biopark
© perspective.brussels / BUUR

Zoals eerder aangekondigd, heeft de Brusselse Regering op 1 juli een aangepaste versie van het ontwerp van het RPA Josaphat goedgekeurd. Dat ontwerp werd fundamenteel gewijzigd en aangevuld op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek en de adviezen van de bevoegde instanties, maar houdt ook rekening met de bedenkingen en alternatieve voorstellen van de burgers. Vanaf 16 september 2021 is een nieuw openbaar onderzoek gepland en zullen tegelijk de gewestelijke instanties, waaronder de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC), worden geraadpleegd. 

Deze zal in samenwerking met betrokken gemeenten (Schaarbeek en Evere) worden georganiseerd en bekendgemaakt. Tevens zal een publieke bijeenkomst worden georganiseerd. Meer informatie hierover volgt.

perspective.brussels werd gevraagd om het ontwerp van RPA en dan meer bepaald de onderdelen over dichtheid, mobiliteit en behoud van de biodiversiteit ingrijpend te wijzigen. Om iedereen de kans te geven met dit belangrijke dossier kennis te maken, beslisten we om de documenten nu al beschikbaar te stellen.

Opgelet! 
Om in aanmerking te komen moeten opmerkingen en observaties op het ontwerp van het RPA Josaphat tijdens het openbaar onderzoek worden ingediend. Dit kan dus vanaf 16 september.

Meer info