Het aankoopgedrag van de Brusselse huishoudens

Publicatie

Gepubliceerd op 16 mei 2019

 

Louizalaan
Louizalaan
 

In het kader van de opstelling van het Schema voor Handelsontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, voert hub.brussels in samenwerking met perspective.brussels en Université Libre de Bruxelles een reeks analyses uit om de situatie en evolutie van de Brusselse handel  in kaart te brengen.

Het vierde artikel in het kader van deze samenwerking focust op de ruimtelijke consumptiepraktijken van de Brusselse huishoudens: het biedt een analyse van de plaatsen die door de inwoners van het Gewest bezocht worden op basis van hun woonplaats en van het type product dat ze kopen. Een studie hiernaar werd sinds de jaren 1990 in Brussel niet meer uitgevoerd. Het is ook de eerste keer dat een dergelijke analyse gebeurt op het niveau van de woonwijken.

Dit zijn de belangrijkste conclusies

  • Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt bijna 542.000 huishoudens. Op basis van schattingen kan worden gesteld dat zij ieder jaar ongeveer 5,5 miljard euro in kleinhandelszaken uitgeven
  • De supermarkten blijven de favoriete plek voor de cdagdagelijkse aankopen van de Brusselse bevolking: zo worden zij door meer dan 95% van de respondenten genoemd als plaats waar zij hun grote boodschappen doen.
  • Alle aankoopcategorieën samengenomen wordt 13,1% van de totale jaarlijkse uitgaven van de Brusselse huishoudens buiten het gewestelijke grondgebied gedaan
  • De geïntegreerde handelszaken (de ketens) domineren de perceptie van de Brusselaar over het commerciële landschap, ze hebben dan ook een sterke invloed op het ruimtelijk gedrag van huishoudens. Hieruit blijkt dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ondanks zijn aantrekkelijk centrum, een polycentrische commerciële ruimte is
  • De wagen nog steeds het belangrijkste vervoermiddel van de Brusselaar is om zijn aankopen te doen, vóór het openbaar vervoer en verplaatsingen te voet. Meer dan 55% van de respondenten zegt dat ze de wagen gebruiken als het belangrijkste vervoermiddel.

Download het artikel 4:

De vorige artikels binnen deze reeks hadden als onderwerp:

Meer info