11 verrassende weetjes over 70 jaar handel in Brussel

Publicatie

Gepubliceerd op 4 oktober 2017

 


 

 

Hoe is de handel geëvolueerd tussen 1950 en vandaag? Een vergelijkende analyse brengt een aantal fenomenen onder de aandacht en wijst hier en daar op enkele paradoxen op het vlak van handel drijven in Brussel.

Atrium.Brussels (het Gewestelijk Agentschap voor Handel), de ULB-IGEAT en perspective.brussels hebben 70 jaar gegevens met elkaar gedeeld en gecompileerd om een gezamenlijke analyse te maken van de evolutie van de handel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een vergelijkende analyse van 1950 tot 2017 laat toe bepaalde fenomenen beter in kaart te brengen en wijst hier en daar op enkele paradoxen op het vlak van handel drijven in Brussel.

Enkele verrassende weetjes voor de periode tussen 1950 en 2017:

 1. Het cijfer: 2 keer minder handelszaken dan in 1950
 2. De paradox: minder handelszaken maar grotere handelsoppervlakte en meer banen
 3. Het fenomeen: de afstand tussen de verschillende handelswijken wordt steeds groter
 4. De mutatie: minder goederen, meer diensten
 5. Voeding: gespecialiseerde handelszaken verdwijnen en worden vervangen door algemene handelszaken
 6. Mode: kledij en cosmetica, steeds verleidelijker
 7. Vrijetijdsbesteding: van krant tot foto, de langzame dood van hobbywinkels
 8. Huis: minder antiek, meer decoratief
 9. Vervoer: minder aankopen van voertuigen, er wordt meer gedeeld
 10. Horeca: steeds meer restaurants … maar minder cafés
 11. Diensten: dierenverzorger, een bijzonder stabiel beroep


Downloaden:

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de minister bevoegd voor Economie en Tewerkstelling hebben naar aanleiding van de publicatie antwoord gegeven op de vragen van Le Soir:"Nous devons accompagner l’évolution du commerce"(27/09/2017).

De samenvatting van de studie vindt u terug in het artikel "Le commerce, reflet de l’évolution de notre société" (Le Soir, 4/10/2017) .

Twee artikels werden ook in Bruzz gepubliceerd (28/09/2017):

 1. Gewest broedt op handelsplan

 2. Minder cafés, meer schoonheidssalons


Wordt vervolgd

Deze analyse is de eerste uitgave in een reeks van 4 thema-artikelen.

Het project is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van Atrium, de ULB-IGEAT en perspective.brussels. Het laat toe om de commerciële visie van de sector en de territoriale ontwikkeling met elkaar te verzoenen en een coherente strategie op gewestelijk niveau voor te stellen.

Meer info