De structuur van de handel in Brussel

Publicatie

Gepubliceerd op 30 januari 2019

 

Galerij van de Louizapoort, Louizalaan
Galerij van de Louizapoort, Louizalaan
 
Hoe is de handel in het Brussels Gewest gestructureerd ? Waar bevinden zich de verkooppunten? Het derde artikel binnen de reeks “De Brusselse handel in cijfers”, is beschikbaar. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen hub.brussels, perspective.brussels en ULB-IGEAT. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de structuur van de handel in het Brussels Gewest, de locatie van de verkooppunten, hun aard en hun bezettingsgraad.

In het kader van de uitwerking van het Commerciële Ontwikkelingsschema voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft hub.brussels, samen met perspective.brussels en de Université libre de Bruxelles (ULB-IGEAT), een reeks analyses uitgevoerd om de toestand en de evolutie van de handel in een context te kunnen plaatsen.

Twee artikels werden reeds eerder gepubliceerd;

Enkele belangrijke cijfers die naar voren komen in dit derde artikel;:

18,1% van de verkooppunten bevindt zich in de Vijfhoek

Globaal genomen bevinden deze cellen (verkooppunten) zich in de zones waar ze gemakkelijk te bereiken en zichtbaar zijn. Bijgevolg is het logisch dat de Vijfhoek en de eerste kroon een grotere concentratie aan verkooppunten vertonen.

50% van de verkooppunten bevindt zich in Brussel-Stad, Elsene en Schaarbeek

Vanuit gemeentelijk standpunt domineert Brussel-Stad ruimschoots de andere gemeenten wat het aantal verkooppunten betreft, aangezien zij bijna 7.000 commerciële oppervlaktes telt, hetzij 27,5% van het gewestelijke commerciële aanbod. Dat is meer dan het dubbele van het commerciële aanbod in Elsene (tweede gemeente in de rangschikking) en bijna 30 keer meer dan Watermaal-Bosvoorde of Koekelberg, de twee gemeenten met het kleinste aantal verkooppunten.

Het commerciële aanbod van het Gewest is overigens geconcentreerd in slechts enkele gemeenten, aangezien bijna 50% van de verkooppunten van het Gewest zich in Brussel-Stad, Elsene en Schaarbeek bevindt. Dit aandeel bedraagt bijna 75% wanneer de zeven meest commerciële gemeenten worden bekeken.

84,8% van de handelszaken behoort niet tot een keten

Een handelszaak wordt beschouwd als onderdeel van een keten wanneer deze deel uitmaakt van een groep winkels die minstens zeven verkooppunten in België heeft en/of wanneer deze deel uitmaakt van een internationaal erkend merk (bvb. Apple Store, Abercrombie and Fitch, ...).
Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt meer dan 660 verschillende ketens. In totaal hebben zij meer dan 3.300 verkooppunten (of 15,2% van de actieve handelszaken). Met een aanwezigheidspercentage in een handelskern  van 80% zijn zij meer gelokaliseerd in commercieel belangrijke plaatsen dan de rest van het aanbod.

Commerciële leegstand van 13,5%

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er bijna 3.500 cellen die leegstaan, wat een globale leegstand van 13,5% vertegenwoordigt.
Dit cijfer is echter erg synthetisch, aangezien er verschillen zijn tussen de Vijfhoek, de eerste kroon en de tweede kroon (respectievelijk 18,3%, 13,9% en 10,7% van de lege cellen). De commerciële leegstand bedraagt tot 20% in bepaalde kernen (Congres en Marollen).
Merk op dat de aanwezigheid van sommige lege cellen "natuurlijk" is, omdat een roulatie van activiteiten en de vestiging van nieuwe bedrijven garandeert.

Download het artikel 3:

Meer info