De evolutie van handel in het Brussels Gewest

Publicatie

Gepubliceerd op 20 september 2018

 

Guldenvlieslaan
Guldenvlieslaan
© Atrium
Het tweede in de reeks "De Brusselse handel in cijfers" is vanaf nu beschikbaar. Dit werd gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen hub.brussels (Atrium werd in 2018 lid van hub.brussels), perspective.brussels en ULB-IGEAT.

In het kader van het Schema voor handelsontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het oog op toekomstige uitdagingen, deden hub.brussels, perspective.brussels en ULB-IGEAT onderzoek naar de evolutie van de Brusselse handel. Een eerste reeds gepubliceerd artikel ging over de evolutie van de handel in Brussel over een periode van 70 jaar en bracht enkele concrete veranderingen in beeld.

Dit tweede artikel "Evolutie van de handel en het reglementaire kader" heeft het nu over het regelgevend kader voor de commerciële ontwikkeling in het Brussels Gewest: namelijk het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP).

Dit artikel vergelijkt het huidige commerciële landschap met dat van twintig jaar geleden om te bepalen of de doelstellingen, gedefinieerd in het ontwerp van het GBP, werden bereikt.

Eén van die doelstellingen was namelijk om de achteruitgang van de handel in Brussel tegen te gaan. Er werd dan ook voorzien om commerciële projecten aan te moedigen binnen zones die reeds een commercieel karakter hebben.

In termen van het aantal verkooppunten blijkt dat de handel over het algemeen binnen die commerciële zones gehandhaafd blijft, tegelijkertijd blijkt dat de ontwikkeling van de handelsruimten buiten deze zones een grotere oppervlakte in beslag neemt.

Deze evolutie zou op den duur kunnen leiden tot een onderlinge concurrentie op het Brussels grondgebied, en dus moeten de oorspronkelijke doelstellingen die vanuit de overheid werden vastgelegd in functie van de Brusselse handel herbekeken worden.

Download hier:

Meer info