Word lid van de selectiecommissie van de volgende BMA

Oproep tot kandidaten

Gepubliceerd op 17 juni 2024

 


 
Vorige week werd de oproep tot kandidaturen voor de volgende BMA gepubliceerd. Vandaag is het mogelijk om aan dit proces deel te nemen door te reageren op de oproep tot de samenstelling van de selectiecommissie.

Met het oog op transparantie en openheid heeft de Brusselse regering besloten een selectiecommissie op te richten, bestaande uit specifieke experts op het gebied van de bevoegdheden van de BMA en/of openbaar management.

Daarom lanceren Perspective en het Gewest een oproep tot kandidaturen om deel uit te maken van deze selectiecommissie

De selectiecommissie heeft als opdracht de opdrachtgevers (Perspective en het Gewest) te adviseren en te ondersteunen tijdens de gehele procedure, zowel in de selectiefase van de kandidaten als in de gunningsfase.

Deze commissie moet een gemotiveerd advies uitbrengen over de kandidaturen en de offertes. De gemotiveerde eindbeslissing over de gunning van de opdracht wordt genomen door de opdrachtgevers, met inachtneming van de gunningscriteria.

Om kandidaat te zijn:

  • U moet, als expert, beschikken over specifieke expertise met betrekking tot de bevoegdheidsdomeinen van de BMA en/of het openbaar management.
  • U moet het Frans of Nederlands beheersen en voldoende kennis hebben van de andere taal.
  • U mag geen lid zijn van een ministerieel kabinet of een politiek mandaat bekleden.
  • U mag niet deelnemen aan de openbare aanbesteding voor de aanstelling van de volgende BMA.

Raadpleeg de volledige oproep (PDF) en stel u kandidaat uiterlijk op 1 juli 2024.