Webinar: Dichtheid en natuur, een nieuw gegeven

in het kader van projecting.brussels: stedelijke dichtheid en levenskwaliteit

dinsdag 23 maart 2021

17:00 > 18:30

Gepubliceerd op 5 maart 2021

 


© Ville de Paris / Apur
perspective.brussels

Perspective zet het themajaar over stedelijke dichtheid, in het kader van projecting.brussels, verder met de organisatie van maandelijkse webinars. Volgende afspraak: Densiteit en natuur, op 23 maart, door Marion Waller en Philippe Clergeau.

Eén dinsdag per maand, gedurende zes maanden, zal iemand uit het werkveld of een onderzoeker van internationaal niveau zijn of haar visie omtrent stedelijke dichtheid delen. Dichtheid en gezondheid, dichtheid van functies, dichtheid en openbare ruimten, dichtheid en natuur, dichtheid en architectuur, dichtheid en economie, ... Deze lezingen bieden de gelegenheid om dichtheid te benaderen in al zijn facetten en helpen iedereen om zijn blik op dit concept te verbreden.

Voor de vierde aflevering van deze reeks geven we het woord aan twee deskundigen op het gebied van stadsnatuur: Marion Waller, stedenbouwkundige, milieufilosoof en adviseur van het stadhuis van Parijs, en Philippe Clergeau, professor ecologie van het natuurhistorisch museum van Parijs. Ze zullen debatteren over de band tussen dichtheid en natuur. Dit webinar vindt plaats op 23 maart om 17 uur.

Pistes te verkennen

Zo'n 150 mensen volgden het debat tussen Marion Waller en Philippe Clergeau over het verband tussen dichtheid en natuur. Het debat is integraal te bekijken via volgende YouTube-link.

Uit deze vruchtbare uitwisseling tussen de twee specialisten, die onderzoek en praktijk combineren, trekken we vooral de volgende vijf lessen:

  • Dichtheid en natuur hoeven niet langer tegenover elkaar te staan.
  • We moeten verder gaan dan het louter vergroenen van ruimten. We moeten nadenken over de plaats van de natuur in de stad, zowel voor de diensten die zij levert als voor zichzelf. De natuur is een globaal ecosysteem, verbonden op verschillende schalen.
  • Ook al is er aanzienlijke vooruitgang mogelijk via gebouwen die de biodiversiteit bevorderen, toch blijft het aandeel open terreinen een centrale kwestie voor de natuur in de stad. In deze optiek is het ook noodzakelijk de privépercelen in dienst te stellen van dit 'natuurlijke' systeem.
  • Om de natuur in de stad als een onderling verbonden systeem te benaderen, moeten we de territoriale schalen en de ruimere bestuursvormen ter discussie stellen.
  • Willen we een nieuw stadsmodel tot stand brengen dat dichtheid en natuur niet langer tegenover elkaar stelt, dan moeten we de ecologische competentie steeds meer integreren in het bouwproces van stadsprojecten.

Meer info