Stedelijke dichtheid: webinars Gezonde Stad + Everyday Density

projecting.brussels

Conferentie

Gepubliceerd op 7 januari 2021

 


© Agence Gehl
Gezonde stad, Jens Aerts
Gezonde stad, Jens Aerts
© Buur

In het kader van het themajaar over stedelijke dichtheid en de huidige coronacrisis, organiseert perspective.brussels maandelijks een webinar.  Volgende afspraak: Everyday Density, dinsdag 26 januari om 17u met David Sim.

Eén dinsdag per maand, gedurende 6 maanden, nodigt Perspective iemand uit het werkveld of een onderzoeker van internationaal niveau uit om zijn of haar visie op stedelijke dichtheid te delen. Dichtheid en gezondheid, dichtheid van functies, dichtheid en openbare ruimten, dichtheid en natuur... deze lezingen bieden de gelegenheid om dichtheid te benaderen in al zijn facetten en helpen iedereen om zijn blik op dit concept te verbreden.

Gezonde stad

Op 15 december werd de eerste sessie georganiseerd, m.b.t. kwalitatieve dichtheid.

Jens Aerts, BUUR (Copyright Bernard van Leer Foundation)

Meer dan 100 participanten vernamen Jens Aerts' visie op een gezonde stad die het verband tussen dichtheid en gezondheid onder de loep neemt. Het volledige webinar vind je door te klikken op deze link.

Om een gezondere stad te bouwen, stelt Jens Aerts voor om 4 pistes te verkennen:

  1. Integreren van nieuwe parameters in het plannings- en stadsproject: gegevens over gezondheidstoestand, zorgactoren, wetenschappelijk onderzoek;
  2. Bevorderen van meer inclusieve ontwerpprocessen, vooral bij jongeren;
  3. Zeer zorgvuldig tewerk gaan bij het programmeren van buitenruimtes;
  4. Een dialoog aangaan tussen de gebieden op grotere schaal.


Everyday Density

Voor de tweede aflevering van de reeks ontvangen we op 26 januari David Sim, creatief directeur van bureau Gehl.

Creatief directeur van bureau Gehl, David Sim (copyright Laura Stamer)

In Denemarken, São Paulo, New York en Shanghai werken David Sim en bureau Gehl aan de transformatie van de openbare ruimte om er een katalysator van te maken voor diversiteit en intensiteit van uitwisselingen.

Hij zal met ons zijn visie delen over de dichtheid aan relaties in de openbare ruimte. Alledaagse dichtheid, ("Everyday Density"): een visie die hij met name heeft uitgewerkt in zijn recente boek "Soft City".

Hij zal ons helpen om een aantal van deze fundamentele kwesties verder uit te diepen om kwalitieve dichtheid te realiseren:

  • Wat zijn de sleutelelementen voor het bereiken van deze dichtheid van relaties in openbare ruimten? Welke elementen zijn te vermijden?
  • Hoe passen we de recepten van een "Soft City" concreet toe? Welke voorbeelden van oplossingen zijn al geïmplementeerd?
  • Hoe moeten we te werk gaan in openbare ruimtes in de periferie, in ruimtes met een lage dichtheid?

David Sim zal spreken in het Engels en je kan je vragen stellen (in het Engels, Frans of Nederlands) gedurende het hele webinar, zodat hij ze kan beantwoorden.

Afspraak op dinsdag 26 januari van 17 u. tot 18.30 u. Klik hier om je in te schrijvenJe ontvangt dan per kerende een mail met de url-link voor de videoconferentie.

Meer info