Rondom Simonis: openbaar onderzoek

Geef uw mening over het ontwerp van Stadsvernieuwingscontract!

Openbaar onderzoek

08 november > 08 december 2021

Gepubliceerd op 28 oktober 2021

 

Sfeerbeeld voor L28 en de uitbreiding van de sportzaal Victoria
Sfeerbeeld voor L28 en de uitbreiding van de sportzaal Victoria
© perpective.brussels/51N4E Acte
Sfeerbeeld voor het toekomstig Simonisplein
Sfeerbeeld voor het toekomstig Simonisplein
© perpective.brussels/51N4E Acte
Van 8 november tot 8 december 2021 wordt in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek het stadsvernieuwingscontract (SVC) "Rondom Simonis" aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het SVC-project, dat op 28 oktober 2021 door de regering is goedgekeurd, stelt projecten (operaties) en acties met betrekking tot het gemeenschapsleven voor in functie van de stedelijke herwaardering van de wijk rond Simonis. Het project sluit aan bij een algemene visie voor een stad van nabijheid die rekening houdt met de klimaatuitdagingen en die werkgelegenheid stimuleert. Deze visie kan verwezenlijkt worden via een ambitieuze herinrichting van de openbare ruimte - met meer ruimte voor actieve vervoerswijzen - en meer openbare voorzieningen. De acties voor het gemeenschapsleven hebben tot doel de projecten van het SVC 6 te begeleiden volgens de specifieke doelstellingen en waarden van het SVC, die via een participatief proces zijn vastgelegd.

Van 8 november tot 8 december 2021 vindt in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek een openbaar onderzoek plaats naar het ontwerp voor het Stadsvernieuwingscontract "Rondom Simonis". Tijdens dit openbaar onderzoek kunnen alle belangstellenden kennis nemen van de details van het SVC-project en hun opmerkingen en en observaties rechtstreeks aan de gemeenteambtenaren, per post of via een onlineformulier op de website van perspective.brussels kenbaar maken.

Op 17 november 2021 werd tevens een online algemene vergadering over het Stadsvernieuwingscontract georganiseerd. U kan de opname hiervan herbekijken.

U kunt de documenten van het SVC 6 hier raadplegen:

U kan uw bemerkingen, observaties en bezwaren kenbaar maken aan de hand van een online formulier.

Bij de betrokken gemeentelijke administraties kan u de papieren versies van de documenten inkijken:

  • Gemeente Koekelberg: Dienst Stadsvernieuwing (Henri Vanhuffelplein 6 - 1081 Koekelberg)
    • uitsluitend op afspraak (tel. nr. 02 412 14 71 of e-mail quartier@koekelberg.brussels): van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, en waar technische uitleg kan worden verkregen: op dinsdag tussen 18.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
  • Gemeente Sint-Jans-Molenbeek : Dienst Stedenbouw (Waterpasstraat 7 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek)
    • alleen op afspraak (tel. nr.: 02 412 37 34 of e-mail: urbanisme@molenbeek.irisnet.be): van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur, en waar technische toelichtingen kunnen worden verkregen: op maandag tussen 18.00 en 20.00 uur en op woensdag tussen 13.30 en 15.00 uur.

Na afloop van het openbaar onderzoek zullen de opmerkingen, observaties en meningen worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er kunnen aanpassingen worden aangebracht met het oog op de definitieve goedkeuring van het programma. Het programma zal worden uitgevoerd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de definitieve goedkeuring door de regering.

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in dezelfde periode als de openbare onderzoeken voor de Duurzame Wijkcontracten “Jacquet” en “Zwarte Vijvers”, met betrekking op hetzelfde grondgebied. Op die manier beschikken de bewoners en gebruikers van de betrokken wijken over alle informatie die zij nodig hebben om hun opmerkingen over deze aanvullende programma's kenbaar te maken.

Meer info