Perspective neemt deel aan het ASSET-project uit het Interreg-programma.

Gepubliceerd op 17 juni 2024

 


 

Perspective en Leefmilieu Brussels bundelen hun krachten in een nieuw Interreg-project over de circulaire economie van constructiematerialen op de schaal van de Eurodelta.

Een medewerking op de schaal van de Eurodelta

De steden en regio's van de Eurodelta, een sterke economische zone die de stedelijke zones van de Rijndelta bestrijkt van de Schelde tot de Maas (inclusief de Randstad en de Metropoolregio Rijn-Ruhr), zijn samengekomen om te onderzoeken of een samenwerking de transitie naar een duurzame economie kan versnellen. Dat wil zeggen een economie die de milieukwaliteit, economische ontwikkeling en sociale gelijkheid bevordert voor de huidige en toekomstige generaties In een circulaire economie werd het concept 'levenseinde' vervangen door nieuwe concepten zoals vermindering, hergebruik, recyclage en recuperatie van materialen over de hele bevoorradingsketen.

Een transitie met ruimtelijke gevolgen

Die economische verandering brengt ruimtelijke gevolgen met zich mee voor bijvoorbeeld de opslag, de productie van biogebaseerde materialen, de pool voor bouw, de logistieke polen, de nieuwe industriële sites enz. De overgang naar de circulaire economie kan betekenen dat er meer vraag naar ruimte is op één plek en minder op een andere; daarom is er een sterke betrokkenheid van de economische en sociale sector nodig bij de planning en verschillende ontwerpprincipes. Maar de hoeveelheid grond en de plaats, wat men 'ruimtelijke eisen' noemt, is een grotendeels onbekend domein.
De beleidsmakers beginnen zich nu pas bewust te worden van de aanzienlijke ruimtelijke gevolgen van een echte circulaire bebouwde omgeving.

Het ASSET-project

De doelstelling van ASSET is om een strategie en actieplan te ontwikkelen om de ruimtelijke gevolgen voor de Eurodelta te begrijpen van de circulaire transitie op de bebouwde omgeving, en om innovatieve oplossingen voor te stellen op verschillende schalen (gebouw, wijk, stad, regio en macroregionale schaal).
Door de ruimtelijke circulaire strategie van de provincie Zuid-Holland als onderzoeksbasis te gebruiken, focussen de projectpartners zich op twee hoofdvragen:

Wat is er nodig om een ruimtelijk-economische strategie en een actieplan te ontwikkelen voor de circulaire transitie van de Eurodelta?

Kan de samenwerking tussen de steden en regio's in die zone lokale ruimtelijke problemen helpen oplossen?

De projectpartners richten zich op de bouwsector, die verantwoordelijk is voor 40% van de CO₂-uitstoot in Eurodelta. Ze bouwen aan een alliantie met experts en studenten op het gebied van circulariteit, economie, planning en mobilisatie uit de publieke en private sector in heel de Eurodelta om informatie te verzamelen, te sensibiliseren en technologische innovaties en mogelijkheden in de regio te ontdekken.

Resultaten:

Versterking van de ontwikkelingscapaciteiten van een netwerk van overheidsinstellingen uit de universitaire en private sector.

2 finale publicaties:

1. Publicatie met de sterke punten van het beleid, de strategie, het actieplan en het aanbevolen beleid

2. Inspirerende publicatie: beste praktijken, werken van studenten, ontwerponderzoek en -principes

ASSET-bijeenkomst met de publicatie van een manifest

Dit project is een kans voor Perspective en Leefmilieu Brussel om gesprekken tussen de verschillende steden en regio's tot stand te brengen over het project, om de ruimtelijke gevolgen van een circulaire economie in Brussel beter te begrijpen en om te zien hoe de Eurodelta waarde kan toevoegen op grote regionale schaal.

Meer info

Stedelijke uitdagingen

Europese actie

Drapeaux européens

De Europese Unie en stedelijke ontwikkeling

Perspective heeft een ABOUT gepubliceerd waarin wordt gepresenteerd hoe Europa steden ondersteunt en hoe Brussel deze steun gebruikt voor zijn territoriale stedelijke...