Ninoofsepoort: neem deel aan het openbaar onderzoek!

Openbaar onderzoek

13 februari > 30 mei 2023

Gepubliceerd op 12 februari 2023

 

Doelstellingen van het RPA
Doelstellingen van het RPA
© perspective.brussels
Ninoofsepoort in 2022
Ninoofsepoort in 2022
© Suède36 (Francois Lichtle)
Situering van de perimeter
Situering van de perimeter
© perspective.brussels
De wijk Ninoofsepoort krijgt verder vorm! Er werden heel wat aanpassingen aangebracht in het Richtplan van Aanleg (RPA) na een eerste openbaar onderzoek. De adviezen van de inwoners en de geraadpleegde instanties werden gebruikt om tot dit tweede ontwerp van RPA te komen.

We verwelkomen u ook graag op 22 maart en 23 maart in het tijdelijk infopunt in de wijk (Kiosk Park Ninoofsepoort | Nijverheidskaai, Sint-Jans-Molenbeek). Hier zal het plan worden toegelicht en kunt u met uw vragen, suggesties, aanvullingen en bedenkingen terecht (reserveer een moment dat u het beste past aan de hand van het formulier onder de tekst).

In 2019 gaf u tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening over de toekomst van de Ninoofsepoort-site. Op basis daarvan werd het project aanzienlijk verbeterd. De doelstellingen:

 • Een uitgestrekte open ruimte met gewestelijke uitstraling tot stand brengen, die zowel de huidige als de nog te realiseren publieke ruimten omvat, met het park van de Ninoofsepoort (dat al door Leefmilieu Brussel is aangelegd), het Kleine Zennepark (in het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en het RPA Heyvaert is bepaald om dit park groter te maken) en het Pierronpark (waar sportvoorzieningen en speelpleinen zullen komen). Danzij dit RPA kan het parc reglementair ingekleurd worden voor de volgende generaties.
 • Zorgen voor een aanbod van nieuwe voorzieningen en handelszaken door het gemakkelijker te maken om de benedenverdiepingen te benutten, de bestaande gebouwen te renoveren en midden in het gebied een in het oog springend gebouw op te trekken. Het is meer bepaald de bedoeling om de sportinfrastructuur van het Vander Puttenstadion te renoveren en uit te breiden, de tolhuisjes met hun verleden als stadstoegang te verbouwen om er voorzieningen of horecazaken in onder te brengen, het bestendigen van de kiosk in het Ninoofsepark en de bouw van openbare voorzieningen in het Pierronpark mogelijk te maken. Dit zal het dienstenaanbod voor de omwonenden aanzienlijk verbeteren.
 • Nieuwe betaalbare woningen bouwen. Verspreid over de hele wijk kunnen er tot 300 woningen bij komen. De oppervlakte en de hoogte van de vergunde gebouwen op het perceel van het Vander Puttenstadion en op het centraal gelegen perceel worden beperkt, zodat ze passen bij de rest van het stadsweefsel. Het gaat voor de helft om publieke woningen, waarvan een groot deel sociale woningen. Het park van de Ninoofsepoort zal een schakel vormen tussen de geplande woningen.
  • Op het driehoeksperceel te midden van het gebied wordt voorgesteld om de totale toegestane oppervlakte terug te brengen tot iets minder dan twee derde van wat in het RPA van 2019 was gepland, namelijk van 35.000m² tot 21.000m². Er is dus maximaal 19.000m² aan woningen gepland, waarvan minimaal 25% sociale woningen (4.000m²). Een minimum van 2.000m² aan collectieve of publieke voorzieningen is vereist en 1.500m² aan winkels zal worden toegestaan. 
  • Op het perceel van het Vander Puttenstation wordt voorgesteld om tot 12.500 m² publieke woningen, sportvoorzieningen en handelszaken te ontwikkelen. Nog eens 120 (publieke) woningen zullen door de BGHM worden ontwikkeld.
 • De actieve verplaatsingswijzen (te voet en per fiets) en het openbaar vervoer bevorderen. Om de buurt verkeersluw en de openbare ruimte gebruiksvriendelijker te maken, heeft Beliris al enkele doelstellingen van het ontwerp-RPA verwezenlijkt. Zo zijn het plaatselijk en het doorgaand verkeer anders georganiseerd, is de aanpak van het openbaar vervoer bijgestuurd en zijn er nieuwe voet- en fietspaden aangelegd. Dankzij het ontwerp-RPA kunnen er nog meer verbeteringen worden doorgevoerd door bijvoorbeeld de verbindingen voor voetgangers verder te versterken en voertuigen almaar meer buiten in plaats van op de openbare weg te laten parkeren.

Uw mening telt !

Het openbaar onderzoek voor dit stadsproject vindt plaats van 13 februari tot 13 april 2023.

Het openbaar onderzoek is verlengd tot en met 30 mei 2023.

 • Raadpleeg de documenten online hieronder
 • Bij de gemeentediensten van Anderlecht, de Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel kan u een papieren versie raadplegen
 • Geef ons uw opmerkingen en adviezen

Documenten 

De documenten onderworpen aan het openbaar onderzoek in 2019 zijn eveneens beschikbaar.

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en adviezen naar de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezonden, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal vragen. Het RPA kan hierop aangepast worden met het oog op een tweede lezing. De regering zal vervolgens het advies van de Raad van State inwinnen en in het licht van diens conclusies het RPA definitief goedkeuren.

Meer info