Expo 'Territoire Nord'

Werk van studenten en debat ten dienste van stedenbouwkundige programmering

Tentoonstelling

21 februari > 16 maart 2020

9:30 > 16:30

Gepubliceerd op 10 februari 2020

 


 
perspective.brusselsUniversité Libre de Bruxelles
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel
De Noordwijk is brandend actueel!

Vandaag de dag is de "Noordwijk" van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het voorwerp van talrijke plannen en projecten die worden gerealiseerd door de overheid, de vastgoedsector en verenigingen.

We denken in het algemeen aan het Kanaalplan en het Beeldkwaliteitsplan (BKP), of meer in het bijzonder aan het Stadsvernieuwingscontract (SVC) Maximiliaan-Vergote of het RPA ‘Max’, dat samenhang wil brengen in de stedelijke ontwikkeling van dit deel van het Gewest.
De Université Libre de Bruxelles vraagt zich in het kader van haar gespecialiseerde master ‘Urbanisme de la Transition’ af: wat zijn die plannen en projecten en op welke groepen van actoren steunen zij? Hoe samenhang tussen die plannen en projecten bereiken?

De tentoonstelling ‘Noordwijk’, die het atelierwerk van de masterstudenten samenbrengt, wil die vragen beantwoorden en ons als actoren bevragen. 
Ze verkent de meest strategische open ruimtes en infrastructuur van de ‘Noordwijk’ om een antwoord te geven op de uitdagingen van de plannen en de actoren.
De expo heeft uiteindelijk als doel scenario's voor te stellen voor de uitvoering van die projecten.

De vernissage van 20 februari biedt de gelegenheid om een uitwisseling te organiseren tussen die ‘verschillende actoren’: in aanwezigheid van Werner Joris (Chief Business Development bij Befimmo), Pierre Lemaire (projectverantwoordelijke bij perspective.brussels), Frederik Serroen (Team BMA) en Geoffrey Grulois (professor architectuur en stedenbouw aan de ULB).

Een expo waar je wat van kan leren?

Inderdaad, het evenement is de eerste publieke manifestatie van het partnerschap tussen de ULB en perspective.brussels in het kader van een ‘academische leerstoel’.
Die leerstoel bestaat uit een reeks concrete samenwerkingen tussen twee verschillende maar zeer complementaire milieus om de masterstudenten kennis te laten maken met de overheidspraktijken op het gebied van ruimtelijke ordening in ruime zin.

Hij neemt de vorm aan van een reeks lessen die hen worden gegeven door een of meerdere medewerkers van Perspective, maar ook van de organisatie van studiedagen of tentoonstellingen, de deelname aan vergaderingen of de publicatie van wetenschappelijke artikelen op dat gebied, of het opzetten van gezamenlijke onderzoeksprojecten of doctoraten.

De expo ‘Territoire Nord’ loopt van vrijdag 21 februarii tot maandag 16 maart.

Gratis toegang van maandag tot vrijdag, van 9.30 tot 16.30 u.

De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op donderdag 20 februari, vanaf 17.30 u.

Meer info