Eerste opdrachtencentrale rond burgerparticipatie gelanceerd in het Brussels Gewest

Gepubliceerd op 23 februari 2024

 


 

De nieuwe Regionale Participatiedienst van perspective.brussels kondigt de lancering aan van de allereerste Opdrachtencentrale voor Burgerparticipatie. Dit nieuwe instrument draagt in belangrijke mate bij tot de versterking van de participatiedynamiek in het Gewest. Het richt zich in het bijzonder tot publieke actoren, maar ook tot burgercollectieven die in Brussel hoogwaardige burgerparticipatieprojecten willen ontwikkelen.

Participatieve democratie in het Brussels Gewest versterken

Het Brussels Gewest, met zijn diversiteit en talrijke uitdagingen, wil burgers betrekken bij de antwoorden op de complexe vraagstukken die de sociale, economische en ecologische context mee vormgeven. Daarom werd een gewestelijke Dienst Participatie opgericht bij Perspective in overeenstemming met de algemene beleidsverklaring 2019-2024 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De belangrijkste doelstelling van deze dienst is het ondersteunen van de implementatie van kwaliteitsvolle participatieprocessen en het bevorderen van een participatiecultuur.

De Dienst wil de participatiereflex bevorderen en de kennis van de overheidsinstanties van het Gewest versterken aan de hand van verschillende instrumenten, zoals een overzicht van de participatieve dynamiek, een toolbox om projectdragers te helpen en een website met hulpmiddelen op het gebied van participatie.

De Dienst wordt aangestuurd door een comité van deskundigen dat is samengesteld uit vooraanstaande academici, ambtenaren en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Dit comité ondersteunt de ontwikkeling van de dienst en stelt zijn expertise ter beschikking voor het opzetten van een participatienetwerk in Brussel.

Steun voor projectdragers van participatieprojecten

Overal in het Gewest zijn er steeds meer participatie-initiatieven, in alle sectoren, van ruimtelijke ordening tot wijkinitiatieven en sociaal-culturele projecten. Tegen deze achtergrond wil de door de Dienst ontwikkelde Opdrachtencentrale de werkwijze van de initiatiefnemers van participatieprojecten verfijnen, faciliteren en ondersteunen door ze een selectie van gekwalificeerde dienstverleners ter beschikking te stellen. De diensten aangeboden door de Centrale hebben betrekking op ontwerpen, faciliteren, communiceren, mobiliseren van publiek en op het evalueren van participatieprocessen.

Ondersteuning op maat

De Opdrachtencentrale staat open voor gewestelijke of gemeentelijke openbare besturen en openbare of private organisaties die actief zijn in het Brussels Gewest en zich toeleggen op specifieke taken van gemeentelijk of gewestelijk belang.

Om een beroep te doen op de diensten en ondersteuning van de opdrachtencentrale rond burgerparticipatie kunnen projectdragers contact opnemen met de Dienst Participatie van Perspective via participation@perspective.brussels. Een toegewijd team zal ze dan bijstaan om hun behoeften in kaart te brengen en een briefing op maat van de gevraagde percelen op te stellen.

Dit initiatief toont aan hoezeer het Brussels Gewest gehecht is aan het recht op burgerparticipatie en aan het openstellen van democratische ruimte voor alle Brusselaars.

Publicaties

Brochure - Opdrachtencentrale Participatie

2024
Downloaden

Meer info