Haven van Brussel
Haven van Brussel
© Port de Bruxelles MRBC
Haven van Brussel
Haven van Brussel
 
Haven van Brussel
Haven van Brussel
 
Haven van Brussel
Haven van Brussel
 
Vrachtwagen op de Havenlaan, Turn en Taxis
Vrachtwagen op de Havenlaan, Turn en Taxis
 

Het Overzicht van de productieactiviteiten werd ontwikkeld om de industriële dynamiek in Brussel beter te begrijpen. Verschillende thema's komen aan bod, zoals vervuiling en de evolutie van de activiteiten.

Het Overzicht vertrekt vanuit de oppervlakte die door industriële activiteiten ingenomen werd in 1997. Het vergelijkt de evolutie van deze ruimte, de gedeeltelijke omschakeling ervan, de leegstand, het soort gebruik en de vraag naar industriële of logistieke panden.

Het is het resultaat van een samenwerking tussen perspective.brussels en citydev.brussels.

Brussel, productieve stad

De productiemethodes en het soort industriële bedrijven zijn in de loop van de tijd veranderd. De industrie is zeer divers geworden en er zijn nieuwe productieprocessen ontstaan. Het Overzicht van de productieactiviteiten kijkt verder dan de klassieke industrie en analyseert verschillende sectoren: de staalbouw, de auto-industrie, de logistiek, de audiovisuele sector, enz.

Het stoffeert de discussie over Brussel als productieve stad, waarin wordt nagegaan welke plaats industriële activiteiten innemen in de stad, in een dicht stadsweefsel waar het de concurrentie aangaat met andere stedelijke functies zoals huisvesting.

Thematische analyses

Het Overzicht van de productieactiviteiten specifieke thematische analyses:

  • een vergelijking van de ruimte ingenomen door de industrie tussen 1997 en 2011, inclusief de evolutie per activiteitensector,
  • de evolutie van de terreinen voorbehouden voor nieuwe industriële of logistieke activiteiten die in 1997 nog onbebouwd waren,
  • de verdichting van de industriegebieden in de stad sinds de jaren 70,
  • een raming van de omvang van de leegstand van werk- en opslagplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • een gekruiste analyse van de industrieterreinen en verontreinigde ondergrond.

Het Overzicht van de productieactiviteiten n°4

Welke uitdagingen zijn er voor de logistieke en industriële activiteiten in Brussel?

Brussel Mobiliteit , Citydev en perspective.brussels hebben recent een onderzoek afgerond naar de industriële voorzieningen op het volledige regionale grondgebied: Het Overzicht van de productieactiviteiten n°4 . Uit de analyse kunnen we enkele lessen trekken over hoe het totale industriële gebied van 4.707.000 m² in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is samengesteld, over hoe de productieve activiteiten zich verhouden tegenover de residentiële voorzieningen, over hoe we bepaalde ruimtes een tweede leven inblazen, etc.…
Deze verschillende uitdagingen tonen de noodzaak om verschillende lokale en regionale actoren te sensibiliseren over de logistieke behoeften; het voorzien van nieuwe ruimten binnen de richtplannen van aanleg en de organisatie van stedelijke logistieke sites om in te spelen op nieuwe tendensen, zoals circulaire economie en korte keten.

 

Publicaties

Overzicht van de productieactiviteiten
4/2018

Logistiek vastgoed en stand van zaak 2017

2018
perspective.brusselsBrussel MobiliteitCitydev
Downloaden Lees meer
Overzicht van de productieactiviteiten
3

Werkplaatsen, opslagplaatsen en verontreinigde bodems

2014
CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Downloaden Lees meer
Overzicht van de productieactiviteiten
2

Bedrijfsgronden

2013
CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Downloaden Lees meer
Overzicht van de productieactiviteiten
1

Evolutie 1997-2011

2012
CitydevBrussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Downloaden Lees meer