Vijvers van Elsene
Vijvers van Elsene
 
Hogeschool Francisco Ferrer
Hogeschool Francisco Ferrer
 
Université Libre de Bruxelles
Université Libre de Bruxelles
 

perspective.brussels heeft een overzicht gemaakt van het studentenleven in het Brussels Gewest om een beter beeld te krijgen van de specifieke behoeften die studenten hebben op het gebied van huisvesting, mobiliteit, werk en recreatie. Die kennis moet de gewestelijke overheden in staat stellen om van Brussel een aantrekkelijke plek voor studenten te maken.

Brussel is de grootste universiteitsstad van België, met 90.000 studenten die ongeveer 25.000 jobs uitoefenen. Het Brussels Gewest wil deze positie bestendigen en zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de verwachtingen van de studenten. Zij dragen immers bij tot de bruisende identiteit en creativiteit van de stad en de economische en sociale ontwikkeling van haar wijken.

Stand van zaken van het studentenleven

Het onderzoek "Blik op het studentenleven in Brussel: stedelijke praktijken en omgang met de stad" biedt een interessante blik op de gewoonten van de studenten in Brussel. Deze analyse werd tussen 2013 en 2015 uitgevoerd in samenwerking met het Brussels Studies Institute (BSI) en alle Frans- en Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen. 90.000 Brusselse studenten werden via deze online enquête bevraagd.

De eerste fase van het onderzoek bevroeg universitaire studenten, en de tweede fase studenten van de hogescholen en kunstscholen. De resultaten van dit uitgebreide onderzoek over de woongewoontes van de Brusselse studenten zijn beschikbaar in deze samenvatting. Zo komen we bijvoorbeeld te weten dat meer dan de helft van de studenten in een studentenwoning woont en één derde van hen in een gedeelde woning.

Het onderzoek wordt om de vijf jaar geactualiseerd, om zo de gevolgen van het overheidsbeleid op de levensomstandigheden van de studenten te monitoren

Focus op de voorzieningen en diensten gericht op studenten

Als aanvulling op het bovenstaande onderzoek inventariseerde perspective.brussels alle voorzieningen en diensten die voornamelijk gericht zijn op de studenten van het Brussels Gewest. Deze inventaris, aangevuld met een veldonderzoek bij studenten, spoorde eventuele leemten en behoeften op en gaat na hoe het Gewest hier een antwoord op kan bieden.

De resultaten van dit onderzoek bieden alvast inspiratie voor de voorzieningen in de toekomstige internationale universitaire wijk die het licht zal zien op de site van de oude kazernes van Elsene.