Study spaces: een nieuwe visie voor studieplekken in Brussel

ABOUT.brussels #5

Publicatie

Gepubliceerd op 10 november 2021

 

Muntpunt
Muntpunt
© perspective.brussels, Pedro Correa

Wat zijn 'study spaces'? Wie beheert deze ruimten? Hoe speel je in op de noden van de duizenden studenten die elk jaar in bibliotheken en cafés op zoek gaan naar een rustig plekje om te studeren?
About n°5 tracht die vragen te beantwoorden.

De Cel Studentenleven (CSL) van perspective.brussels wil een totaalbeeld krijgen van vraag en aanbod inzake studieruimten ('study spaces'). Daarom voerde ze in 2020 een studie uit onder studenten en professionals die instaan voor het beheer van die plekken. Op basis van die studie zal een actieprogramma worden uitgewerkt met het oog op meer, betere en beter toegankelijke 'study spaces' voor studenten in het Brussels Gewest.

Inmiddels duiken er steeds meer locaties op, die oorspronkelijk niet als studieruimte fungeerden. De diversiteit van de typologieën die een 'study space' kan aannemen, gaat hand in hand met de diversiteit van de openbare en particuliere actoren die zo'n ruimte beheren en van het aangeboden dienstenpakket. Het consultatieve en participatieve proces van de studie bracht de typische kenmerken aan het licht van de verschillende aanbieders van 'study spaces' in het Brussels Gewest.

Een continue dialoog met de verschillende actoren kan de deur openen naar een betere afstemming tussen vraag en aanbod.

De studenten zijn over het algemeen vragende partij voor meer studieplekken. Voor 50 % van de respondenten is het plaatsgebrek daar immers het grootste struikelblok.

Met deze About komt u meer weten over de typologieën van 'study spaces', hun beheer en hoe vlotter op de noden van studenten in te spelen.

Veel leesplezier!

About #5 : « Study spaces - Een nieuwe visie voor studieplekken in Brussel » 

Publicaties

ABOUT.brussels
5

Study Spaces

Een nieuwe visie voor studieplekken in Brussel

2021
perspective.brussels
Downloaden

Meer info