< Retour à la carte

Campus Pleinlaan

Campus Oefenplein - ULB-VUB
Campus Oefenplein - ULB-VUB
 
Pleincampus ULB-VUB
Pleincampus ULB-VUB
 
Campus VUB
Campus VUB
 

De campus Pleinlaan is een symbolische plek in Elsene die de brug vormt tussen verschillende wijken en gebieden in volle transformatie.

Naast zijn academische activiteiten (campus van de VUB, campus van de exacte wetenschappen van de ULB) huisvest de campus Pleinlaan als meest groene zone binnen de gemeente Elsene ook een Europese school, studentenwoningen, nieuwe private huisvestingsprogramma's en een DBDMH-kazerne. De campus is zeer toegankelijk en vlot bereikbaar per trein, metro, tram en bus van de MIVB en andere interregionale maatschappijen. Stuk voor stuk troeven die optimaal uitgespeeld moeten worden in dit gebied in het hart van het Brussels Gewest.

Het Brusselse Gewest wil de ontwikkeling van deze campus daarom verder in goede banen leiden. Het mikt daarvoor op een betere mix van functies en doelgroepen dankzij

  • clusters van economische activiteiten die complementair zijn met de academische activiteiten
  • allerlei begeleide ontwikkelingen
  • een beduidend betere connectie tussen de campussen van de ULB en VUB via de nieuwe gemeenschappelijke universitaire LIC-infrastructuur (Learning & Innovation Center)
  • het behoud van het groene karakter van het gebied in "hoefijzervorm", dat ten goede komt aan iedereen.

De omgeving van de campus geniet mee van een intense stedenbouwkundige dynamiek afgaande op de studies en projecten die er aan de gang zijn: RPA Delta-Herrmann Debroux, RPA Kazernes van Elsene, heraanleg van de Generaal Jacqueslaan, Masterplan VUB, Beliris-project LIC, woonprojecten, installatie van het CHIREC-ziekenhuis. De campus Pleinlaan is in volle verandering.

Trends zichtbaar maken en interventies opwaarderen

In oktober 2018 kreeg perspective.brussels de opdracht om de campus Pleinlaan en zijn omgeving te analyseren en een harmonieuze stedenbouwkundige strategie uit te werken voor de hele zone en de onmiddellijk omgeving die al in een veranderingsproces was beland, zoals de Kazernes en Delta-Herrmann-Debroux.

Daarom werd er een definitiestudie uitgevoerd voor het gebied van de campus Pleinlaan en zijn omgeving, teneinde:

  • een beter inzicht te verwerven in alle projecten en studies die aan de gang zijn met betrekking tot deze bijzondere toegangspoort tot de stad,
  • de grote landschaps- en ecologische uitdagingen in kaart brengen
  • de behoeften inzake universitaire voorzieningen, economische activiteiten gelinkt aan de wetenschapscampus, woningen (voornamelijk voor studenten) en voorzieningen in kaart te brengen, te analyseren en te realiseren, zowel voor de bewoners als voor de studentenbevolking in deze wijk.
  • de ontwikkeling van het stadsweefsel, de openbare ruimtes, de ligging van de kantoren alsook de milieuvraagstukken nauwgezet te bestuderen.

In 2019 werd afgestapt van een ontwerp van Bijzonder Bestemmingsplan, dat de projecten wilde omkaderen en het universitaire en boomrijke karakter van de site wenste te bewaren.

In 2020 wordt deze definitiestudie door perspective.brussels gepubliceerd, waarmee de huidige trends binnen het gebied van de campus Pleinlaan en zijn omgeving zichtbaar in kaart worden gebracht. Aan de hand van een reeks aanbevelingen op het gebied van leefmilieu, stedenbouwkundige ordening en programmering (wat zijn de behoeften van de wijk, welke gebouwen moeten er komen, welke groene ruimtes en hoe groot?) worden bovendien de interventies van de actoren op het terrein opgewaardeerd.