Uitzicht over Brussel (Stadhuis van Grote Markt)
Uitzicht over Brussel (Stadhuis van Grote Markt)
 

De strategische plannen leggen de ontwikkelingsprincipes vast van een specifiek stuk grondgebied, in functie van de gewenste gewestelijke en gemeentelijke doelstellingen en van het ontwikkelingspotentieel van het specifieke gebied.

Deze ontwikkelingsplannen behandelen verschillende elementen van de ruimtelijke ordening, waarbij ook rekening gehouden wordt met de economische, sociale en culturele ontwikkeling, net als de mogelijke evoluties op vlak van mobiliteit en milieu.

Het zijn richtinggevende plannen. Dit betekent dat ze een kader vormen dat door de overheid nageleefd moet worden, maar dat door deze overheidsdiensten niet aan derden opgelegd kan worden.

Op gewestelijk niveau: het gewestelijk ontwikkelingsplan

Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) is een overkoepelend planningsinstrument dat het volledige grondgebied van het gewest dekt. Dit plan kan bij iedere nieuwe gewestelijke legislatuur herzien worden.

Op gemeentelijk niveau: het gemeentelijk ontwikkelingsplan

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) volgt de richtlijnen van het gewestelijke ontwikkelingsplan en vormt een instrument voor de gemeentelijke ontwikkeling. Het dekt het volledige grondgebied van de gemeente en kan bij iedere nieuwe gemeentelijke legislatuur herzien worden.