Andere regelgevende instrumenten

    Zicht op Brussel
    Zicht op Brussel
     

    Deze stedenbouwkundige reglementen zijn in twee niveaus opgedeeld.

    De stedenbouwkundige verordeningen bevatten regels over onder andere de kenmerken van gebouwen (bouwprofiel, volume, vormgeving, stevigheid), de bewoonbaarheidsnormen voor huisvesting, de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), de inrichting van openbare ruimtes, de normen voor het parkeren (met uitzondering van de openbare weg), enz.