Zuidwijk

perspective.brussels actualiseert het Richtschema Zuidwijk

Gepubliceerd op 22 december 2017

 


 

De Brusselse Regering heeft perspective.brussels de opdracht gegeven om het Richtschema Zuidwijk, goedgekeurd begin 2016, te actualiseren. De principes uit het Richtschema zullen vertaald worden in een Richtplan van aanleg (RPA), waarbij de objectieven van de Brusselse Regering voor de Zuidwijk behouden blijven: 

  •  Kwalitatieve publieke ruimte als uitgangspunt
  •  Een evenwicht tussen ruimte voor wonen en ruimte voor kantoren
  •  Het verbeteren van de verbindingen tussen de wijken en met het stadscentrum
  •  Het activeren van de beschikbare ruimte onder de sporen om de dynamiek in de wijk te stimuleren
  •  …

Kortom, doel is het concept van het woonvriendelijke station toe te passen en deze internationale toegangspoort van Brussel om te vormen tot een grootstedelijke wijk waar het aangenaam wonen is voor iedereen. Het RPA zal het Richtschema actualiseren en gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden die het biedt. Alle stakeholders worden bij de opmaak betrokken en tijdens de opmaak wordt een informatie- en participatietraject opgezet.

Meer weten over de Zuidwijk

Meer info