« Redirigeons l'urbain !? » : een LabMiddag over de stad van de toekomst

Conferentie

dinsdag 28 mei 2024

12:30>14:00

Gepubliceerd op 7 mei 2024

 


 
Naamsestraat 59 - 1000 Brussel
De "stad van de toekomst" is een vooruitziend concept.
Maar is er nog tijd om erover na te denken?
We debatteren erover met Sylvain Grisot!

Is een nieuwe stedelijke inrichting mogelijk? Is het in een zeer complexe sociaaleconomische, financiële en budgettaire context zinvol om met de herinrichting van het grondgebied te beginnen? En dan hebben we het nog niet eens over de vele crises waarmee we wereldwijd worden geconfronteerd, of het nu gaat om economische kwesties, milieuproblemen, migratie of gewapende conflicten.

Een mogelijke oplossing: laten we ons inspireren door de mooie voorbeelden van gewone mannen en vrouwen die op het terrein actief zijn!
Maar hoe kunnen we verkozenen, burgers, bedrijven, stedelijke professionals - alle stedelijke besluitvormers - ervan overtuigen om het paradigma van ruimtelijke ordening om te gooien?

Sylvain Grisot, auteur van het recent verschenen boek "Redirection urbaine, Sur les chantiers de l’adaptation de nos territoires", zal een reeks getuigenissen met ons delen uit uiteenlopende steden als Brussel, Amsterdam, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montreal, New York, Parijs en Rennes.

Op basis van bezoeken en getuigenissen over concrete initiatieven worden de uitdagingen en vooruitzichten van zes grote projecten onder de loep genomen: bladerdak, tijd, gebouwen, stedelijke ruimte, onbebouwde gronden en grondgebied. Zullen de mannen en vrouwen, die de stad iedere dag opnieuw maken tot wat ze is, een manier vinden om hun organisatie en hun grondgebied te "heroriënteren"?

Inschrijving gewenst

Meer info