Oproep tot kandidaatstelling voor scholen die de stedelijke integratie in hun wijk willen bevorderen.

Oproep tot kandidaatstelling Schoolcontract

Projectoproep

Gepubliceerd op 30 april 2019

 


© pta

© pta

De Dienst Scholen lanceert een oproep tot kandidaatstelling met het oog op de selectie van scholen die in aanmerking komen voor een Schoolcontract-programma in het kader van de 1e reeks (2020-2024) en de 2e reeks (2021-2025). De oproep loopt tot 15 juli 2019.

Deze oproep tot kandidaatstelling is gericht aan de inrichtende machten van onderwijsinstellingen of aan instanties die voldoen aan de schoolplicht, gevestigd in een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).

Nagaan of uw vestiging deel uitmaakt van de ZSH,  kan via de wijkmonitoring.

Een drieledig doel voor het Schoolcontract

Het Schoolcontract heeft een drieledig doel:

  • De stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen te verbeteren
  • Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de eetzaal, het schoolplein etc.
  • De school open te stellen voor de buurt door middel van sociaaleconomische acties en operaties van herdefiniëring van de openbare ruimte.

Een regionale oproep voor kandidaturen

Met het Schoolcontract, subsidieert het Gewest projecten en acties door onderwijsinstellingen die als doel hebben om de schoolomgeving te verbeteren en bij te dragen aan een wisselwerking tussen de school en de wijk.

Ingediende projecten in het kader van deze oproep moeten voldoen aan de doelstellingen van het Schoolcontract, wat betreft opening naar de wijk, het aantrekkelijker maken van de schoolinstelling en de sociale cohesie.

Op basis van de ontvangen kandidaturen zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de scholen selecteren die in aanmerking komen voor de Schoolcontract-programma’s voor de komende twee jaar, namelijk 2019 en 2020.

De financiële steun bedraagt maximaal € 2.500.000 per Schoolcontract

De kandidaatstelling moet uiterlijk op 15 juli 2019 worden ingediend via online aanvraagformulier.

Op 15 mei 2019 vindt er van 12.00 tot 14.00 uur een infovergadering plaats bij perspective.brussels (Naamsestraat 59 - 1000 Brussel). Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen op het volgende adres: cbuscain@perspective.brussels

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Donatienne Deby, Projecthouder SchoolContract - ddeby@perspective.brussels - 02/435.42.98.

Documenten voor de oproep

Meer info