Nieuwe projectoproep PBSB voor het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun scholing en burgerzin

Projectoproep

Gepubliceerd op 3 juni 2024

 


© Pixabay
Op 16 mei 2024 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de lancering goedgekeurd van een nieuwe projectoproep voor het Programma ter ondersteuning van activiteiten gericht op het begeleiden van kinderen en jongeren bij hun scholing en het bijbrengen van burgerzin (PBSB) 2025-2027. Er is hiervoor in totaal 1,5 miljoen euro uitgetrokken. De Dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels organiseert de projectoproep die eindigt op 25 juli 2024.

Het Brussels Gewest heeft een strategische doelstelling: “Alle jongeren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of naar school gaan, genieten van een kwalitatieve leer- en leefomgeving die het mogelijk maakt om een succesvolle schoolloopbaan te kunnen uitbouwen.”

Deze doelstelling wordt onder andere nagestreefd met de projectoproep voor het PBSB-programma 2025-2027.

Het PBSB stelt financiële middelen ter beschikking van verenigingen om projecten te ontwikkelen voor de begeleiding bij scholing en burgerzin van kinderen en van jongeren.

Projecten in samenwerking met het verenigingsleven

Het PBSB-programma faciliteert de ontwikkeling van projecten voor de ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen, in samenwerking met de vrijwilligerssector.

Met deze doelstellingen streeft het Gewest naar bevordering van pedagogische ondersteuning, stimulering van het leren van de onderwijstaal, preventie van (cyber)pesten en geweld op school, en versterking van het welzijn, zelfvertrouwen en burgerschap van jongeren.

De projectoproep staat open voor alle verenigingen die actief zijn op het gebied van ondersteuning van onderwijs en burgerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze oproep richt zich voornamelijk op jongeren van 12 tot 18 jaar.

De activiteiten kunnen bestaan uit bijles, taalondersteuning, bewustmaking van het gebruik van sociale netwerken, enzovoort.

Na een analyse van de ontvangen projecten zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de vzw’s selecteren die in aanmerking komen voor het PBSB voor de periode 2025-2027.

Een kandidatuur indienen

Wil je met jouw vzw een aanvraag indienen? Dien je aanvraag uiterlijk op 25 juli 2024 in via het onderstaande onlineformulier.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met beecole-beschool@perspective.brussels

Documenten voor de oproep tot kandidaatstelling:

Kom meer te weten!

Online-informatiesessie voor de sector op 12 juni van 10.00 tot 12.00 uur


Inschrijven via https://forms.office.com/e/w6ew992Mep

Meer info