Nieuwe kandidatenoproep voor de volgende Schoolcontracten!

Projectoproep

Gepubliceerd op 8 juni 2023

 


© perspective.brussels/51N4E

De dienst Scholen en Studentenleven van perspective.brussels lanceert een nieuwe oproep tot kandidaatstelling om de onderwijsinstellingen te selecteren die in het kader van reeks 5 (2024-2028) en reeks 6 (2025-2029) een Schoolcontractprogramma zullen ontvangen. De oproep tot kandidaatstelling wordt afgesloten op 14 juli 2023.

Drie doelstellingen van het Schoolcontract

  • • Het aanbod van collectieve voorzieningen voor de inwoners van de wijk verhogen via het openstellen van de onderwijsinstellingen buiten de schooluren: toegang tot de sportinfrastructuur, tot de eetzaal, openstelling van de speelplaatsen, enz.;
  • De omgeving rond de school verbeteren door middel van ingrepen om de openbare ruimte te herdefiniëren;
  • Bruggen bouwen tussen het publiek van de school en de actoren en bewoners van de wijk aan de hand van socio-economische acties.

Een gewestelijke oproep tot kandidaatstelling

De oproep tot kandidaatstelling richt zich tot de inrichtende machten van de instellingen die voldoen aan de leerplicht, en die in de Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) gelegen zijn. Bovendien is deze oproep in de eerste plaats bedoeld voor de scholen met een kwetsbare schoolbevolking.

De kandidaturen moeten voldoen aan de doelen van het Schoolcontract, met name inzake de openstelling naar de wijk en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de schoolinstelling. Er wordt ook rekening gehouden met elementen in verband met de socio-economische situatie van de schoolbevolking en de context van de wijk.

Na analyse van de ontvangen kandidaturen zal de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de scholen selecteren die in aanmerking komen voor de Schoolcontractprogramma's voor de periode 2024-2028 (reeks 5) en 2025-2029 (reeks 6). Ze zal de verwezenlijking ondersteunen van minimaal 4 en maximaal 7 Schoolcontracten voor reeks 5 (2024-2028) en reeks 6 (2025-2029) in hun geheel genomen.

De gewestelijke financiële steun bedraagt maximaal € 2.500.000 per Schoolcontract.

Zich kandidaat stellen

Wil uw instelling zich kandidaat stellen? Dien uw kandidaatstelling in via het onderstaande onlineformulier, ten laatste tegen 14 juli 2023.

Op 20 juni 2023 wordt online een informatievergadering gehouden.
Schrijf je in via deze link.

Als u meer inlichtingen wenst, neem dan contact met ons op via beecole-beschool@perspective.brussels.

Documenten voor de oproep tot kandidaatstelling:

Oproep tot kandidaatstelling

Onlineformulier - Irisbox

 

Meer info