ISOCARP-congres: From Wealthy to Healthy Cities

Laatste plaatsen!

Conferentie

03 > 06 oktober 2022

Gepubliceerd op 2 september 2022

 


 
Maison de la Poste - Thurn & Taxis - Picardstraat 5/7 - 1000 Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gastheer van het 58e ISOCARP World Urban Planning Congress (3-6 oktober 2022). Planologen, stedenbouwkundigen, aanverwante beroepsbeoefenaren en beleidsmakers zullen bijeenkomen om te discussiëren over het thema van dit jaar: "Van welvarende naar gezonde steden" (From

Een heroverweging van de plaats van gezondheid in de stad

In alle grootsteden zijn er tal van factoren die een invloed hebben op de gezondheid van inwoners. Denk maar aan de sterke concentratie van activiteiten, sociale ongelijkheid, mobiliteitspatronen, de luchtkwaliteit en de impact van klimaatverandering. Factoren die de gezondheid beïnvloeden moeten op een geïntegreerde manier worden benaderd in stadsplanning, in het bijzonder op het vlak van openbare en groene ruimtes, huisvesting, mobiliteit, etc.

Al eind 2019, nog voor het begin van de pandemie, werd het thema voor de 58ste editie van het ISOCARP-congres vastgelegd. Intussen wordt door academici, beleidsmakers en politici over de hele wereld nagedacht over de stad in het post-pandemisch tijdperk. Ook in Brussel is dit het geval, dat wordt nu verdergezet met de organisatie van een internationaal congres. De gedachte achter dit congres is eenvoudig: onze leefomgeving is bepalend voor onze gezondheid!

Het programma is opgedeeld in 4 grote thema’s:

  • Healthy people – de gezondheid van inwoners, met aandacht voor lokale voedselketens, preventie en de impact van de leefomgeving op ons fysiek en mentaal welzijn
  • Healthy planet – van lokaal naar globaal, met aandacht voor bijvoorbeeld de energietransitie en decarbonisatie
  • Healthy governance – integratie van gezondheid in stadsplanning en participatieve processen
  • Healthy economy – verkenning van de paradigmaverschuiving van een groei-economie naar een plaatsgebonden circulaire economie

Brussels als gaststad

Staatssecretaris voor urbanisme, Pascal Smet, zal de rol van gastheer voor dit congres opnemen. Hij kan hiervoor rekenen op de steun van minister-president Rudi Vervoort en minister voor leefmilieu en gezondheid, Alain Maron.

Het ISOCARP-congres wordt georganiseerd in samenwerking met urban.brussels, perspective.brussels en Leefmilieu Brussel.

Dialoog en uitwisseling tussen steden, op Europees en internationaal vlak, is namelijk cruciaal, ook voor het Brussels Gewest. De organisatie van dit congres sluit aan bij de prioriteiten van het Gewest dat met haar beleid op vlak van ruimtelijke ordening de leefomgeving wil verbeteren, vooral in de dichtstbevolkte centrumwijken. Openbare en open ruimten vervullen vele functies, waaronder het bijdragen aan een gezonde en aangename stad.

Verschillende Brusselse thema’s en projecten worden in de schijnwerpers geplaatst.

Het Kanaalgebied is bij uitstek een deel van Brussel in volle ontwikkeling waar gezondheid een centrale plaats moet krijgen.  Zo viel de keuze op Tour & Taxis als locatie voor het congres (Maison de la Poste).

En omdat beweging belangrijk is, ook tijdens een congres, bestaat het programma uit verschillende formats. Naast de klassieke plenaire sessies en rondetafelgesprekken, worden er terreinbezoeken georganiseerd met de fiets, te voet of al joggend !

Zo zal er een fietstocht zijn langs het kanaal en wordt er een bezoek gebracht aan Citygate en Tivoli.

Maar er zal ook aandacht zijn voor de Europese wijk, de vijvers van Neerpede en de reconversie van de Wielemans-brouwerij.

Het volledige programmahttps://brussels2022.isocarp.org/themes-tracks/program-schedule

Meer informatie over de verschillende prijscategorieën en inschrijvingsprocedure: https://brussels2022.dryfta.com/registration