Het Richtplan van Aanleg Wet

Verbetering van de levenskwaliteit in deze historische wijk, Brussels en Europees

Gepubliceerd op 28 mei 2019

 

Wetstraat
Wetstraat
 
Op 23 mei 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van richtplan van aanleg (RPA) Wet in eerste lezing goedgekeurd. Het zet de grote stedelijke principes uiteen voor de heraanleg van dit strategische gebied in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De stedelijke perimeter "Wet" is gelegen rond de Wetstraat en strekt zich uit van de Kleine Ring tot de Etterbeeksesteenweg.

De perimeter kan voorgesteld worden als een ‘ravijn’, daar waar we constateren dat de geleidelijke verdichting, op basis van het klassiek model met gesloten huizenblokken, zijn grenzen heeft bereikt. Eéntonige gebouwen, sterk bebouwde binnenterreinen van huizenblokken, een kantoorwijk, een stadsautoweg: stuk voor stuk kenmerken die er een plaats zonder levendigheid en kwalitatieve ruimtes van maken.

Om dit deel van de Europese wijk nieuw leven in te blazen en de kwaliteit van het uitzicht en de voorzieningen te versterken, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aan perspective.brussels gevraagd om de uitwerking van een stadsproject in deze perimeter in goede banen te leiden.

Op basis van een wedstrijd werd een multidisciplinair team aangesteld om perspective.brussels bij deze opdracht bij te staan, dat bestaat uit stedenbouwkundigen van BUUR en MSA en milieueffectenbeoordelingsexperten van ARIES en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). 

Goedkeuring van het ontwerp van RPA in eerste lezing

Na twee jaar te hebben gewerkt, gesprekken te hebben gevoerd met private en openbare actoren en met de burgers te hebben overlegd, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van RPA Wet dat het stadsproject voor de Europese Wijk draagt, op 23 mei 2019 in eerste lezing goedgekeurd.

Het RPA Wet stelt een nieuw stedenbouwkundig ontwerp voor waar multifunctionaliteit en openbare ruimten centraal staan:

  • Het verbinden van de de wijken aan weerszijden van de Wetstraat door nieuwe paden en openbare ruimten te creëren via de bestaande huizenblokken
  • De functionele gemengdheid versterken door er woningen, handelszaken, openbare voorzieningen en nieuwe openbare ruimten te integreren
  • De ééntonigheid van de gebouwen aanpakken door een verscheidenheid aan bouwprofielen en rooilijnen te introduceren, met inbegrip van hoge gebouwen en nieuwe openbare ruimten
  • De doorgangsfunctie van de Wetstraat maakt plaats voor een scharnierfunctie

Het stadsproject streeft er in de eerste plaats naar om de levenskwaliteit van de bewoners en de gebruikers van deze wijk te verbeteren.

Deze ambitie krijgt concreet gestalte door de uitvoering van drie strategische principes

  • De opwaardering van de historische as van de Wetstraat, via de creatie van nieuwe vrije ruimten en een verscheidenheid aan bouwprofielen en rooilijnen
  • Het tot stand brengen van nieuwe noord-zuidverbindingen tussen de Leopoldwijk en Hoog Sint-Joost voor de actieve vervoerswijzen
  • De invoering van een functiegemengdheid om de wijk nieuw leven in te blazen en het comfort van de bewoners en de gebruikers van de wijk te verbeteren

Het ontwerp van RPA vormt de eerste stap in een stedelijk transformatieproces van de wijk en toont ons een ambitieuze visie voor deze as binnen een tiental jaar. 

In het najaar van 2019 zal een openbaar onderzoek worden gelanceerd.

Meer info