Het project MOBRU

Een kritische analyse van de mobiliteit in een metropolitane context en het beleid

Conferentie

dinsdag 25 september 2018

12:15

Gepubliceerd op 25 september 2018

 


 
perspective.brussels

perspective.brussels

Sinds begin 2015 onderzoekt het project MOBRU de mobiliteit in de Brusselse metropoolregio in het kader van het programma anticipate en met financiële steun van INNOVIRIS. Twee Brusselse onderzoeksgroepen participeren hieraan: MOBI (VUB) en IGEAT (ULB). 
  • Presentatie 'MOBRU': door Geert te Boveldt, onderzoeker aan de onderzoeksgroep MOBI (VUB) en Mathieu Strale, onderzoeker bij IGEAT(ULB) 

Een concreet geval wordt behandeld: de invalsweg E411 en het Herrmann-Debrouxviaduct.

Het onderzoek streeft een kritische analyse na van de mobiliteit in een metropolitane context en van de bestuursstructuur.
Een andere doelstelling is het ontwikkelen van instrumenten die de besluitvorming ondersteunen op basis van concrete mobiliteitsvraagstukken.

Mobiliteit blijft een hot topic wanneer het over Brussel als metropolitane regio gaat.
Elke dag reizen honderdduizenden mensen van en naar Brussel, grotendeels met de wagen. Dit leidt tot problemen op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, economie en politiek. Bovendien is er metropolitane samenwerking nodig voor verschillende projecten, waaronder het GEN, maar ook de Brusselse invalswegen, de verbreding van de Ring, intergewestelijke fietspaden en het BrabantNet van De Lijn.

Het doel is om een aantal vragen te beantwoorden: Waarom lijkt het alsof er niets gebeurt op het gebied van metropolitaanse mobiliteit? Wat is een goede strategie om de verkeersdruk te verminderen ten gunste van het openbaar vervoer en actieve modi? Hoe kunnen we intergewestelijke inspraak organiseren?